Wykaz szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Instytucje działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe

1. Zdrowie

2. Pomoc społeczna

3. Kultura

4. Bezpieczeństwo

5. Sport i rekreacja

6. Budownictwo

7. Pozostałe