Konsultacje społeczne w Dzielnicy Praga-Południe

Wyróżnione wydarzenia

  • II etap konsultacji dot. ZIELONEJ GROCHOWSKIEJ

    II etap konsultacji dot. ZIELONEJ GROCHOWSKIEJ W imieniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. ZIELONEJ GROCHOWSKIEJ Nowa zieleń przyuliczna – rabaty, krzewy czy drzewa – to nie tylko sposób na poprawę estetyki miejsca, ale i lepsza jakość korzystania z danej przestrzeni. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym zieleń zyskuje więcej przestrzeni, która naturalnie integruje się z otaczającą architekturą. Pod koniec 2019 roku, w...

  • Jaka Młoda Warszawa?

    Czy wiecie, że młodzież jest teraz jednym z głównych tematów rozmów w Urzędzie m. st. Warszawy? Nie pozwólcie by mówiono o Was - bez Was ;) Centrum Komunikacji Społecznej zajmuje się właśnie konsultowaniem dokumentu polityki młodzieżowej, który traktuje o młodych ludziach z naszego miasta, ich potrzebach i kierunkach działań miejskich na kolejne lata.

  • Konsultacje społeczne- jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego?

    Trwają prace nad planem miejscowym rejonu Parku Skaryszewskiego. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że...

Coraz lepsza Warszawa i nasza dzielnica Praga-Południe. Sprawdź konsultacje.