Wyróżnione wydarzenia

  • X sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

    X sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe odbędzie się 24 maja 2022 r., o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z IX sesji MRD Praga-Południe. Informacja na temat bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Informacja przewodniczących komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej na temat ich bieżącej działalności. Informacja radnych na temat ich bieżącej działalności. Przedstawienie przez Prezydium...

  • IX sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

    IX sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 17:00 w zdalnym trybie obradowania z transmisją na żywo. Porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji MRD Praga-Południe. Informacja nt. bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Informacja nt. bieżącej działalności Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe...

  • VIII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

    VIII sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 22 lutego 2022 r. o godz. 17:00 w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie przez Prezydium MRD wyników i wniosków z ankiety dot. oceny działalności MRD w okresie listopad 2021 r. - styczeń 2022 r. Dyskusja i głosowanie nad objęciem honorowym patronatem MRD projektu pn. „Postaw na Przedsiębiorczość”. Podsumowanie udziału MRD w...