Wyróżnione wydarzenia

 • Czechowicka

  W dniu 24 sierpnia 2021 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1499/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy ul. Czechowickiej (dz. ew. nr 22 i 23 o łącznej pow. 513m2). Wykaz Nr BM-WZ-18/2021 zostanie wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) od 25.08.2021 na okres 21 dni. Nieruchomość objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka...

 • Makowska róg ul. Załęże

  ul. Makowska róg Załęże -nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 261 obręb 3-04-05 powierzchnia 629m2 księga wieczysta WA6M/00284616/4 mpzp brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego forma zbycia sprzedaż Adres: Makowska róg ul. Załęże- zobacz na mapie Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy...

 • Koprzywiańska 54

  ul. Koprzywiańska 54 - nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 129/2 obręb 3-04-15 powierzchnia 405m2 księga wieczysta WA6M/00179479/2 mpzp obszar Gocławka Północnego 20 MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań forma zbycia sprzedaż Adres:...

 • Rożnowska 9

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Rożnowskiej 9 działka budowlana , 1261 m2, PLN/m2, Nieruchomość stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do przygotowania do sprzedaży w trybie przetargu. działka/i ew.nr 42 oraz 34/7 obręb 3-07-12 powierzchnia Łącznie 1261m2 księga wieczysta WA6M/00205844/4 mpzp Obszaru Gocławka Północnego 44 MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do...

 • Marsa 7

  ul. Marsa 7 - nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 176/2 obręb 3-07-14 powierzchnia 433m2 księga wieczysta WA6M/00336318/5 cz. mpzp obszar węzła Marsa- Płowiecka A3.U - tereny usług forma zbycia sprzedaż Adres: Marsa 7 Zobacz na mapie działka budowlana, 433 m2 Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy...

 • Latyczkowska

  ul. Latyczowska -nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania) działka/i ew.nr 44/6 obręb 3-05-26 powierzchnia 407m2 księga wieczysta WA6M/00449697/0 mpzp Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg studium M1.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne forma zbycia sprzedaż Adres: Latyczkowska- zobacz na mapie Dodatkowe informacje na stronie internetowej...