Wyróżnione wydarzenia

 • Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Marii Rodziewiczówny

  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Marii Rodziewiczówny. W dniu 06 lutego 2024 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisał Zarządzenie nr 233/2024 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ulicy Marii Rodziewiczówny. Sprzedaż dotyczy dz. ew. nr 19/10 o pow. 2765m2 obrębu 3-05-29.

 • Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy al. Zielenieckiej 2 na terenie Parku Skaryszewskiego

  W dniu 22 marca 2023 r. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął uchwałę nr 6747/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na okres 10 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy al. Zielenieckiej 2 na terenie Parku Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego.

 • Sprzedaż w trybie bezprzetargowym pomieszczenia nr 6 w budynku przy al. J.Waszyngtona 57

  W dniu 6 grudnia 2023 roku Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął uchwałę nr 7626/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia oznaczonego nr 6, położonego w budynku przy al. Jerzego Waszyngtona 57 w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe. Wykaz nr 2/SN/2023, stanowiący załącznik do wymienionej uchwały, został wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) 11 grudnia 2023 roku na okres 21 dni.

 • Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Obrońców 13

  W dniu 29 czerwca 2023 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał zarządzenie nr 1143/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Obrońców 13 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Znanieckiego 16 - garaż

  W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 5251/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału miasta stołecznego Warszawy w wysokości 127725/10000000 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe w budynku przy ul. Znanieckiego 16

 • Znanieckiego 16 - lokal mieszkalny

  W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 5250/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału miasta stołecznego Warszawy w wysokości 3/4 części w lokalu mieszkalnym nr 7A położonym w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe w budynku przy ul. Znanieckiego 16