Numery kont bankowych i REGON Urzędu

Regon:

 • Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy: 015259640-00073
 • Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy: 015259663-00075
   

Wydział Budżetowo-Księgowy uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym na rzecz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy winny być kierowane na konta:

 • 63 1030 1508 0000 0005 5002 5019

(wpłaty z tytułu: opłat opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcie pasa drogowego)

 

 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

(wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości (osób fizycznych i osób prawnych), rolnego, leśnego oraz środków transportowych (osób fizycznych i osób prawnych)) - Rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika

 

 • 17 1030 1508 0000 0005 5000 7126

(wpłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)

 

 • 61 1030 1508 0000 0005 5000 7304

(wpłaty z tytułu: opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew, kar za wycięcie drzew bez decyzji)

 

 • 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096

(wpłaty z tytułu depozytów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)

 

 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika)

 

 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 7061

(wpłaty za udostępnienie danych osobowych)

 

 • WSZYSTKIE OPŁATY GEODEZYJNE należy wnosić na rachunek Urzędu miasta stołecznego Warszawy o numerze 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675

 

 • Opłatę za ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU należy wnieść na rachunek Urzędu Dzielnicy Praga Południe o numerze 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215