Komunikat związany z wymiarem, księgowością podatków i opłatami lokalnymi

Uprzejmie informujemy, że wszystkimi kwestiami związanymi z ustalaniem wysokości podatku i terminem wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika.

Deklaracje i informacje mogą Państwo składać do Centrum Obsługi Podatnika:

Drogą elektroniczną:

Drogą tradycyjną:

  • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • bezpośrednio w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 – I piętro lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy.

Dodatkowe informacje: podatki i opłaty lokalne

Centrum Obsługi Podatnika dane kontaktowe