Komunikat związany z wymiarem, księgowością podatków i opłatami lokalnymi

Uprzejmie informujemy, że od roku 2020 całość zadań związanych z wymiarem i księgowością podatków i opłat lokalnych realizuje Centrum Obsługi Podatnika (COP).

Dane kontaktowe do COPu:

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

Tel: 22 443 09 00 lub 22 443 09 01

E-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl