Wykaz nieruchomości niepodlegających przekształceniu

Wykaz nieruchomości podlegających przekształceniu

Kontakt

W sprawach przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

 • 22 44 35 271

Informacje dotyczące zaświadczeń o wniesieniu w całości jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udzielane są pod numerami:

 • 22 44-35-296  
 • 22 44-35-279

Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności

 Przekształcenia - co powinieneś wiedzieć?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów*. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 448 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 56% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy.

Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona na stronie Miasta Stołecznego Warszawa 

Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości:

 • zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta)
 • po otrzymaniu informacji o wysokości należności, wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności
 • złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej
 • jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy)

Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia:

 • a Twój adres jest już na liście przekształconych nieruchomości:
  • nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste za 2020 rok
  • poczekaj na zaświadczenie - są wydawane sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku
  • nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu
  • jeżeli otrzymasz zaświadczenie po 30 listopada 2019 roku masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu). Następnie otrzymasz decyzję o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą. Od tego momentu masz maksymalnie 2 miesiące na jej zapłatę. Dzięki temu zachowasz prawo do bonifikaty naliczonej od opłaty jednorazowej obowiązującej w 2019 roku
 • a Twojego adresu nie ma jeszcze na liście:
  • sprawdź ponownie za kilka dni, lista jest aktualizowana

* Ustawa z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 916 ze zmianami)