Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe

Ogłoszenie wyników głosowania na Członków Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy kadencja 2022-2025

 

 1. Backiel Zofia Barbara
 1. Byrski Michał
 1. Kosim Kazimierz
 1. Manarczyk Bożena - przedstawicielka Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy,
 1. Orzechowska Barbara
 1. Orzeszek Wanda
 1. Pajewska Bożena
 1. Rosiński Stanisław
 1. Siejka Leszek
 1. Szostak-Smith Izabela - przedstawicielka Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 1. Szymborski Jerzy
 1. Śliwińska Helena - przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga-Południe
 1. Urbański Kazimierz
 1. Woroniecki Bronisław
 1. Zieliński Janusz