Sprawy społeczne i zdrowie w Dzielnicy Praga-Południe

Wyróżnione wydarzenia

Serwisy tematyczne

Rodzina 500+ Informacje dotyczące świadczenia Rodzina 500+
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
PIK Punkt Informacyjno-Konsultacyjny/Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga-Południe