Sprawy społeczne i zdrowie w Dzielnicy Praga-Południe

Wyróżnione wydarzenia

  • OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT DO PRACY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

    OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT DO PRACY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społeczny i Zdrowia na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010...

  • Bezpłatne badanie słuchu

    Burmistrz Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie słuchu. Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą w dniu 3 czerwca br. wykonać bezpłatne badanie. Samochód ( SŁUCHBUS ) z gabinetem do badań zaparkuje na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Praga- Południe. Bezpłatne badanie jest adresowane do osób powyżej 40 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem. Badanie będzie wykonywane w piątek 3...

  • Zapraszamy na bezpłatne badania

    Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski zaprasza na bezpłatne badania w dniu 18.05.22 w godzinach 10.00-14.00 na parkingu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274. Będzie można wykonać bezpłatne badania–pomiar cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar wydychanego CO z płuc. Będzie można również skorzystać z masażu karku oraz obejrzeć pokaz resuscytacji. Wszystkie badania przeprowadzane będą przez Zespół Promocji Zdrowia Medycznej Szkoły...

Serwisy tematyczne

Rodzina 500+ Informacje dotyczące świadczenia Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Świadczenie Dobry Start 300+ 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
PIK Punkt Informacyjno-Konsultacyjny/Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga-Południe