Sprawy społeczne i zdrowie w Dzielnicy Praga-Południe

Konkurs dla placówek oświatowych na realizację w 2024 r. programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe

Konkurs dla placówek oświatowych na realizację w 2024 r. programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga-Południe ze standardem zagospodarowania czasu wolnego ujętym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.

Szczegóły w załącznikach termin składania wniosków do 09.02.2024.

 

Konkurs na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga-Południe w 2024 roku

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacją o ogłoszonym przez Zarząd w dniu 13.12.2023 r. konkursie dla placówek oświatowych na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Termin składania wniosków do 19.01.24.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze i zbieraniu ofert biegłych sądowych na sporządzanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe

Serwisy tematyczne

Rodzina 800+ Informacje dotyczące świadczenia Rodzina 800+
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
PIK Punkt Informacyjno-Konsultacyjny/Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga-Południe