Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+ przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców (stanowisko 46, 47, 48 i 49), który mieści się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ulicy Grochowskiej 274. Osoby poruszające się na wózkach, oraz osoby z wózkami, zapraszamy do wejścia głównego do Urzędu od ulicy Grochowskiej.

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS i E-PUAP.

Przypominamy również, że wszelkie wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ można nadesłać Pocztą. Nadmieniamy jednak, że wnioski powinny być starannie wypełnione i opatrzone własnoręcznym podpisem.

Złóż wniosek o rządowe świadczenie 500+

Karta Dużej Rodziny

Harmonogram planowanych wypłat