Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Rozliczenia z ZUS Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenia dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą Termin składania dokumentów i opłacania składek

 • Zmiana/korekta danych Zmiana danych/korekta płatnika/firmy Zmiana/korekta danych przedsiębiorcy (CEIDG) Zmiana/korekta danych spółki (KRS) Zmiana/korekta danych ubezpieczonego/członka rodziny

 • Wyrejestrowanie płatnika Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Wyrejestrowanie spółki (KRS) Wyrejestrowanie rodzica zatrudniającego nianię Wyrejestrowanie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego Wyrejestrowanie z dobrowolnych ubezpieczeń Wyrejestrowanie ubezpieczonego/członka rodziny

 • Zgłoszenie płatnika Zgłoszenie przedsiębiorcy (CEIDG) Zgłoszenie spółki (KRS) Jak zgłosić siebie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Zgłoszenie ubezpieczonego/członka rodziny ubezpieczonego Zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Zgłoszenie rodzica zatrudniającego nianię Zgłoszenie podmiotu pełniącego rolę płatnika zagranicznego Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

 • Rodzaje ubezpieczeń Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe Czym jest klasyfikacja zawodów i specjalności Wyszukiwarka opisów zawodów

 • Rodzaje ubezpieczeń Zgłoszenie płatnika/firmy Wyrejestrowanie płatnika/firmy Zmiana/korekta danych Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana Ulgi/umorzenia Wzory dokumentów i formularzy ZUS Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Zobacz też

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowa Izba Gospodarcza Urzędowe zaświadczenia przydatne przy prowadzeniu firmy Crowdfunding

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna Doradztwo indywidualne #Academy_Smolna Centrum Kreatywności Targowa Bielański Integrator Przedsiębiorczości Klub Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek Program akceleracyjny Warsaw Booster Salon Gospodarczy w Pawilonie ZODIAK Punkt Informacyjny One-Stop Shop Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH) Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

 • Uzyskaj decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

 • Najważniejsze reguły nowych zamówień publicznych Jak ubiegać się o zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Zaświadczenie o nadaniu NIP

 • Własność intelektualna w firmie – podstawowe informacje Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Zgłoszenie wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin Zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa) Zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym Wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazku, wzoru użytkowego...

 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Poręczenia kredytów i poręczenia pożyczek Kredyty dla przedsiębiorców Poręczenia leasingów Poręczenia i gwarancje Poręczenie wadium przetargowego Instytucje pomagające eksporterom Finansowanie eksportu Programy wsparcia eksportu Programy wsparcia dla eksporterów

 • Portal Funduszy Europejskich Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 Wyszukiwarka dotacji europejskich Punkty informacyjne Funduszy Europejskich Rzecznik Funduszy Europejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wsparcie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

 • Wsparcie utworzenia miejsc pracy W sieci wsparcia - Enterprise Europe Network Wsparcie dla małych średnich przedsiębiorstw przez Enterprise Europe Network Zarządzanie finansami firmy i obsługa płatności firmowych Warszawa wspiera przedsiębiorców Wsparcie inwestycyjne Szkolenia i Edukacja Pomoc de minimis Polski Fundusz Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowy Start”

 • Przegląd programów dotacyjnych Środki z Funduszu Pracy Wyszukiwarka dofinansowań Środki i wiedza na start biznesu Start In Poland Platformy startowe Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Warszawa dla start-upów

 • Dofinansowania Rozwój firmy Fundusze europejskie Kredyty i pożyczki Rejestracja patentu/wzoru przemysłowego Udział w przetargu publicznym Ulga podatkowa na nową inwestycję Wsparcie dla przedsiębiorców Zobacz też

 • Artykuł

  W dniu 10 października 2021 r. w Kręgielni „Saska”, znajdującej się w Hali „Saska” OSiR Praga-Południe, odbędzie się „Turniej Rodzinny w Kręgle”. Turniej zostanie przeprowadzony w godzinach 12.00-14.00. Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł na rodzinę. Uczestnikami turnieju rodzinnego będą 2 osoby z każdej rodziny: osoba dorosła oraz 1 osoba w wieku od 10 do 18 lat.

 • Jak założyć działalność gospodarczą Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG Rejestracja firmy w CEIDG Rejestracja w CEIDG wolna od opłat Wpis do CEIDG

 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna Doradztwo indywidualne Centrum Smolna Centrum Smolna – baza wiedzy Szkolenia Informacje o działalności gospodarczej Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych Tarcza antykryzysowa Mikrorachunek podatkowy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pomoc de minimis Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

 • Ochrona danych osobowych Kontrole przedsiębiorcy Obowiązki środowiskowe Sprawozdania do GUS Obowiązki sprawozdawcze Zgłoszenie urządzenia do dozoru technicznego Obowiązki wobec PFRON Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy

 • Czy firma jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym Czy muszę wnieść minimalny wkład finansowy Czy w firmie muszą być oficjalne organy Kto reprezentuje firmę Kto może podejmować decyzje dotyczące działania firmy Kto jest odpowiedzialny za zobowiązania firmy Jak spłacić długi Czy muszę pokryć zobowiązania firmy z majątku prywatnego Jaką księgowość muszę prowadzić Czy będę płacić składki do ZUS

 • Uprawnienia zawodowe na terenie Polski Uznanie zdobytych uprawnień zawodowych na terenie UE

 • Żłobek i klub dziecięcy Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Założenie prywatnego przedszkola

 • Zezwolenie na prowadzenie apteki Informacje o prowadzeniu aptek Prowadzenie punktu aptecznego Odbiór przeterminowanych leków Wykaz aptek na terenie m.st. Warszawy

 • Działalność aptek Ośrodki gier (lokalizacja ośrodków gier-opinia) Żłobki i przedszkola Uprawnienia zawodowe Przydatne informacje o działalności gospodarczej Obowiązki przedsiębiorcy Zobacz też Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu Serwisy informacyjne

 • Informacje Urzędu Statystycznego Tajemnica statystyczna Dzienniki Urzędowe GUS Zobowiązanie dotyczące zaufania do statystyki

 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016)

 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2004) Powiązanie PKD-PKD 2004 Klucze Powiązań PKD 2004-PKD 2007 Klucze Powiązań PKD 2007-PKD 2004

 • Wpis, zmiana lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON Formularze wniosków składanych do rejestru REGON Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON Zaświadczenie o numerze REGON Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej Zasady udostępniania danych z rejestru REGON Kontakt z urzędami statystycznymi w sprawie REGON

 • Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej (baza internetowa REGON) Informacje w zakresie REGON Zasady Wpisu Do Rejestru REGON Szkół i Placówek Oświatowych (obowiązujące od 1 sierpnia 2012 r.) Polska Klasyfikacja Działalności (klucze powiązań) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Wyszukiwarka Baza Identyfikacji Wyrobów (BIW) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) Klasyfikacja Środków Trwałych Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) Informacja dla komorników Informacje...

 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2004) Powiązanie PKD-PKD 2004 Klucze Powiązań PKD 2004-PKD 2007 Klucze Powiązań PKD 2007-PKD 2004

 • Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności Klasyfikacja kodów PKD Klasyfikacja Działalności (polska wersja) Klasyfikacja Działalności (english version) Klasyfikacja Działalności (pycckaя bepcия) Klasyfikacja Działalności (deutsche version) Polska Klasyfikacja Działalności (klucze powiązań) Kto musi mieć kod PKD Kiedy trzeba podać kod PKD firmy Ile można mieć kodów PKD Kiedy i jak zmienić kod PKD w firmie jednoosobowej lub spółce cywilnej Kiedy i jak zmienić kod PKD w spółce...

 • Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej Co to jest reglamentacja działalności gospodarczej Kiedy trzeba uzyskać koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej Wpis do rejestru działalności regulowanej Uzyskanie zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej ...

 • Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrową Jakie są korzyści z działalności nierejestrowej Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowej Jak liczyć przychód w działalności nierejestrowej Działalność nierejestrowa, a umowy zlecenia Rachunki/faktury w działalności nierejestrowej Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży Jak rozliczać przychody i koszty z działalności nierejestrowej? Działalność nierejestrowa, a VAT Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna Inne rodzaje...

 • Zakończenie wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej: Chcę zakończyć wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej Zakończ działalność gospodarczą w CEIDG Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny) Zleć wykonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej Wykreślenie z rejestru operatorów pocztowych Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim Zawiadomienie o zakończeniu...

 • Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS: Wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej Jak wznowić w CEIDG zawieszoną działalność gospodarczą Zgłoś wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2 Wznowienie spółki zarejestrowanej w KRS: Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS Wznowienie spółki zarejestrowanej w KRS Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych...

 • Zawieszenie jednoosobowej działalności: Zawieszenie jednoosobowej działalności Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG Zawieś działalność gospodarczą w CEIDG Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2 Zawieszenie działalności pocztowej Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych Zawiadomienie o...

 • Zmiana danych w KRS Kogo należy poinformować o zmianie danych w spółkach handlowych Zmiana składu wspólników w spółkach handlowych Zmiany właścicielskie w spółkach handlowych Dane uzupełniające KRS w NIP-8 Jak zmienić umowę spółki Zmiana NIP-8 Zmiana NIP-7

 • Zmiana danych w CEIDG Wprowadzanie zmian w działalności Kogo należy poinformować o zmianie Zmiany w zakresie spółek handlowych Zmiana danych w KRS Kogo należy poinformować o zmianie danych w spółkach handlowych Zmiana składu wspólników w spółkach handlowych Zmiany właścicielskie w spółkach handlowych Dane uzupełniające KRS w NIP-8 Jak zmienić umowę spółki Zmiana NIP-8 Zmiana NIP-7 Aktualizacja danych spółki cywilnej w REGON Aktualizacja...

 • Zmiana danych w działalności gospodarczej Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej

 • Jak założyć spółkę osobową? Jak założyć spółkę kapitałową? Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Spółki prawa handlowego Jak założyć spółkę osobową? Jak założyć spółkę kapitałową? Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki partnerskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym ...

 • Gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność – adresy przedsiębiorcy Adres jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG Adres spółki cywilnej Adres spółki handlowej wpisanej do KRS Rejestr TERYT

 • Jak nazwać firmę Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej Nazwa działalności nierejestrowej Nazwa oddziału firmy Badanie dostępności nazwy| Nazwa działalności jednoosobowej w spadku Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd Nazwy spółek Nazwa spółki cywilnej Nazwa spółek rejestrowanych w KRS Nazwa spółki po śmierci wspólnika Nazwa spółki po jej przekształceniu Zmiana nazwy firmy

 • Rejestracja firmy w CEIDG Nazwa firmy Adresy wykonywania działalności gospodarczej Jak założyć spółkę cywilną? Uzyskanie NIP dla spółki cywilnej Spółki prawa handlowego Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w dniu 7 października o godz. 17.00 w „Miejscu Akcji PACA” przy ul. M. Paca 40 odbędzie się spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Serdecznie zapraszamy.

 • Artykuł

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy od września realizuje projekt finansowany ze środków Stena Recyclig pod nazwą „GOZpodarne wyzwanie”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe i ma na celu promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego uświadamiając wszystkim, że wartość surowców, materiałów i gotowych produktów ma być zachowana tak długo, jak to tylko możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów.

 • Chcę się przygotować do prowadzenia firmy Zakładanie firmy Zmiany danych w działalności gospodarczej Działalność nierejestrowana Działalność regulowana Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Urząd Statystyczny a działalność gospodarcza Przydatne informacje dla przedsiębiorców

 • Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce W jakiej formie możesz prowadzić działalność w Polsce Co trzeba wziąć pod uwagę, wybierając formę działalności Działalność nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrować firmy Jak przygotować biznesplan

 • Artykuł

  Wedel, kultowy producent czekolady w Polsce, obchodzi w tym roku swoje 170-lecie. Z tej okazji zaprasza młodych twórców do przygotowania reklamy swojej marki. Na autorów trzech najlepszych materiałów wideo czekają nagrody pieniężne. Prace można zgłaszać do 7 listopada. Konkurs filmowy to kolejna odsłona 20-letniego partnerstwa firmy z warszawskim Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci” w zakresie wsparcia edukacji dzieci i młodzieży.

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Aktualizacja planu 01 Aktualizacja planu 02 Aktualizacja planu 03 Aktualizacja planu 04 Aktualizacja planu 05 Aktualizacja planu 06 Aktualizacja planu 07 Aktualizacja planu 08 Aktualizacja planu 09 Aktualizacja planu 10 Aktualizacja planu 11 Aktualizacja planu 12 Aktualizacja planu 13 Aktualizacja planu 14 Aktualizacja planu 15 Aktualizacja planu 16 Aktualizacja planu 17

 • Artykuł

  Impreza rozrywkowa Roztańczony PGE Narodowy odbędzie się w sobotę, 25 września, na stadionie PGE Narodowym. Ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę.

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Dom Kultury ORION Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska zapraszają na wydarzenie z cyklu "Spotkania z teatrem". Odbędzie się one 2 paździenika o godz. 16.00 w domu kultury Orion przy ul. Egipskiej 7. Wstęp wolny. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.

 • Artykuł

  W niedzielę, 26 września, tysiące biegaczy podejmie wyzwanie z królewskim dystansem podczas 43. Maratonu Warszawskiego. Oprócz maratończyków na trasę wybiegną też uczestnicy 15. Półmaratonu Warszawskiego i „Biegu na Piątkę”. Będą zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 • Artykuł

  Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie ul. Szańcowa 25 ma przyjemność zaproponować seniorom 75+, mieszkańcom Warszawy nieodpłatne usługi drobnych napraw w domu, w ramach programu Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+ finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  W związku z otrzymaniem pisma od Wojewódzkiego Biura Spisowego W Warszawie w sprawie ogólnopolskiej akcji "Noc Spisowa" w dniu 25 września 2021 roku (sobota) w Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich: Delegatura BAiSO - Bielany, Delegatura BAiSO - Wola, Delegatura BAiSO - Ochota, Delegatura BAiSO - Mokotów, Delegatura BAiSO - Ursynów, Delegatura BAiSO - Targówek, Delegatura BAiSO - Praga-Południe, Delegatura BAiSO - Praga-Północ, wyznaczeni pracownicy Delegatur Biura...

 • Artykuł

  20 września 2021 r. w Promie Kultury Saska Kępa odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu Saska Kępa w kwiatach, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy, Oddział TPW. Wśród zaproszonych gości znaleźli Pani Dorota Lutomirska Radna m.st. Warszawy, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej Rezydencja Saska, przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej Matusiaków, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy.

 • Artykuł

  Od dzisiaj do 22 października każdy może oddać głos na swoją faworytkę w plebiscycie Warszawianka Roku 2021. Spośród 77 kandydatek kapituła konkursu wyłoniła 10 kobiet, które będą ubiegać się o ten tytuł.

 • Artykuł

  W ostatni weekend w parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej odbył się piknik historyczny „Praga-Południe Pamięta 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego". Odwiedzający piknik mieszkańcy mieli okazję obejrzeć między innymi zrekonstruowane pojazdy, wystawę broni oraz umundurowania z lat 1939-1944, mogli przejechać się repliką samochodu WHITE z 1916 r., czy tez zagrać w grę miejską "Bądź sprawny jak Zawiszak”, a także zjeść prawdziwą wojskową grochówkę. W ramach tego projektu, w niedzielę 19...

 • Artykuł

  Już po raz drugi warszawianki i warszawiacy wybrali niezależne miejsca, które ich zdaniem mają atrakcyjną ofertę księgarską, wyróżniają się klimatyczną atmosferą i najlepiej zachęcają do czytania. W internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 7300 osób, a blisko połowa z nich podzieliła się opinią o swojej ulubionej stołecznej księgarni lub antykwariacie.

 • Artykuł

  Informujemy, że trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy dot. budżetu obywatelskiego pn. „Jaki budżet obywatelski?” Budżet obywatelski wpisał się w codzienność Warszawy. Co roku blisko 100 tysięcy osób głosuje na pomysły, które potem pojawiają się w przestrzeni stolicy. Miasto zrealizowało już ponad 3600 pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje kolejne. Przestrzeń Warszawy zmienia się dzięki aktywności i pomysłom mieszkańców. W Warszawie...

 • Artykuł

  W dniu 15 września na Stadionie „Podskarbińska” OSiR Praga-Południe odbył się mityng lekkoatletyczny „Korzeniowski Cup". Mityng został zorganizowany przez Fundację Roberta Korzeniowskiego. W wydarzeniu wzięli udział zarówno zawodnicy zrzeszeni w klubach lekkoatletycznych, jaki i sportowcy zrzeszeni w uczniowskich klubach sportowych oraz uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli WF. Na zawody zarejestrowało się ponad 200 uczestników. Projekt zawodów jest wspierany i finansowany przez Urząd...

 • Artykuł

  Sinfonia Varsovia z okazji swoich 37 urodzin zaprosiła na wyjątkowy koncert w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. 16 września orkiestrę poprowadzi wybitny niemiecki dyrygent polskiego pochodzenia, maestro Marek Janowski. Zabrzmią dwa arcydzieła europejskiej literatury muzycznej – Czwarte symfonie Ludwiga van Beethovena oraz Johannesa Brahmsa.

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2021 w terminie do 30 września 2021 r. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki...

 • Artykuł

  Ma 33 metry długości, może pomieścić 240 osób i jest bardzo cichy. Mowa o najnowszym warszawskim tramwaju. Z drugiej strony najstarszy stołeczny autobus wyprodukowany w latach 30. XX wieku. Takie pojazdy będzie można obejrzeć podczas tegorocznych Dni Transportu Publicznego.

 • Artykuł

  Zapraszamy na spacer dendrologiczny w Parku Skaryszewskim – widzimy się 19 września, o godz. 12:00. Spacery dendrologiczne "W Koronach Miasta" prowadzą dendrolog i architekt krajobrazu z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przy wsparciu ogrodnika z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Spacery organizowane są w każdą kolejną niedzielę, od 29 sierpnia do 24 października br., o godz. 12.00 w wybranych warszawskich parkach. Udział w spacerach jest BEZPŁATNY. Zapraszamy! Park Skaryszewski im....

 • Artykuł

  Od 16 do 22 września, czyli przez cały czas trwania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na ulicach Warszawy działać będzie bezpłatny miejski serwis rowerowy.

 • Artykuł

  14 września, u zbiegu ul. Grenadierów, Siennickiej i al. Waszyngtona, odbyła się tradycyjna uroczystość, podczas której uczciliśmy pamięć obrońców Grochowa z września 1939 roku i wspominaliśmy powstańców warszawskich. Uroczystości złożenia wieńców towarzyszył Apel Poległych i salwa honorowa. W tym roku wartę honorową przy pomniku 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęło pojawienie się wojskowej asysty honorowej pod...

 • Artykuł

  Po dłuższej nieobecności dzieci i młodzież wróciły do szkół. W trudnym pandemicznym okresie wszyscy warszawscy uczniowie mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc specjalistów.

 • Artykuł

  W dniu 19 września na Stadionie „Podskarbińska” odbędzie się mityng lekkoatletyczny Warsaw Track Cup w ramach którego odbędą się zawody: Warsaw Track Cup i Mini Track Cup. W tym dniu odbędą się również zawody Warsaw Senior Cup oraz imprezy towarzyszące: festyn dla dzieci i warsztaty nordic walking i wiele innych atrakcji. Wydarzenia, które odbędą się na Stadionie Podskarbińska 19 września, są realizowane z myślą o osobach w różnych grupach wiekowych. To będzie wyjątkowa, międzypokoleniowa...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 21 września 2021 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Artykuł

  W szkołach ruszyły dziś szczepienia uczniów od 12 roku życia. W akcję mocno zaangażowały się także warszawskie placówki. Do tej pory w stolicy zaszczepiły się już ponad 72 tysiące dzieci w wieku od 12 do 18 lat, a do akcji szczepień w szkołach zgłosiło się kilka tysięcy uczniów.

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi oraz 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbędą się w dniu 14 września o godz. 14.00 przy pomniku 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” u zbiegu Al. J. Waszyngtona i ul. Grenadierów w Warszawie.

 • Artykuł

  W sobotę, 11 września, minęła 20. rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Od wielu lat tradycyjnie już spotykamy się tego dnia przy jedynym w Polsce głazie upamiętniającym polskie ofiary ataku, znajdującym się przy głównym wejściu do parku Skaryszewskiego. Podczas uroczystości wspominano polskie ofiary ataku, zgodnym głosem potępiono akty terrorystyczne, a kapłan odmówił ekumeniczną modlitwę. Punktualnie o godz. 14.46, na pamiątkę chwili, w której pierwszy samolot...