Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • ulica Grochowska 274, pokój 114 03-841 Warszawa tel. 22 44 35 182 e-mail: pragapoludnie.wkd@um.warszawa.pl Naczelnik Wydziału Kadr - Joanna Żelazo tel. 22 44 35 218 e-mail: jzelazo@um.warszawa.pl

 • ulica Grochowska 274, pokój 330 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 356 e-mail: pragapoludnie.wir@um.warszawa.pl P.O. Naczelnika Wydziału Infrastruktury – Agnieszka Stryjewska tel. 22 44 35 355 e-mail: astryjewska@um.warszawa.pl Referat Infrastruktury i Remontów – Lucjan Kuśmierski telefon: 22 44 35 352 Referat Inwestycji – p.o. Kierownika Jacek Bielecki telefon: 22 44 35 357 e-mail: jbielecki@um.warszawa.pl

 • ulica Grochowska 274, pokój 206 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 250 e-mail: pragapoludnie.win@um.warszawa.pl Naczelnik Wydziału Informatyki – Tomasz Marciniak telefon: 22 44 35 457 e-mail: tmarciniak@um.warszawa.pl

 • ulica Grochowska 274, pokój 229 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 274 e-mail: pragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Małgorzata Kunkel telefon: 22 44 35 273 e-mail: mkunkel@um.warszawa.pl Zastępca Naczelnika Wydziału – Michał Lizurek telefon: 22 44 35 374 Referat Gospodarki Nieruchomościami p.o. Kierownika – Beata Olszewska telefon: 22 44 35 575 Referat Sprzedaży Nieruchomości Kierownik – Dorota Gestern telefon: 22 44...

 • ulica Podskarbińska 6, pokoje 118-123 (I piętro) 03-833 Warszawa telefon: 22 44 35 363 e-mail: pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl Bezpośrednia obsługa interesantów (składanie wniosków i podań w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział) ulica Grochowska 274 stanowisko 21 (parter) 03-841 Warszawa Adres do korespondencji: Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Marzena Walarowska – pokój 121 telefon: 22 44 35...

 • ulica Grochowska 274, pokój 238 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 283 e-mail: pragapoludnie.wbk@um.warszawa.pl Głowna Księgowa – Danuta Gorczyńska telefon: 22 4435283, e-mail: dgorczynska@um.warszawa.pl Zastępca Głównej Księgowej – Katarzyna Pałasz telefon: 22 4435285, e-mail: kpalasz@um.warszawa.pl

 • ulica Grochowska 274, pokój 136 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 235, 22 44 35 201 e-mail: pragapoludnie.wab@um.warszawa.pl Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – Jacek Grabowski telefon: 22 44 35 227 e-mail: j.grabowski@um.warszawa.pl Kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej – Anna Skrzypczak telefon: 22 44 35 202 e-mail: askrzypczak@um.warszawa.pl Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej – Izabela Nowotka telefon: 22 44 35 234 e-mail:...

 • ulica Grochowska 274, pokój 117 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 220 e-mail: pragapoludnie.wag@um.warszawa.pl Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – Stanisław Steciuk telefon: 22 44 35 183 e-mail: ssteciuk@um.warszawa.pl

 • Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D) Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK-D)

 • Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (ZGO) Zespół Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe (ZKU)

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WAG) Wydział Architektury i Budownictwa (WAB) Wydział Budżetowo-Księgowy (WBK) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (WDG) Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (WGNiNW) Wydział Informatyki (WIN) Wydział Infrastruktury (WIR) ​​​​​​Wydział Kadr (WKD) Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) Wydział Organizacyjny (WOD) Wydział Oświaty i Wychowania (WOW) Wydział Prawny (WPR) Wydział...

 • Programy Operacyjne Możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe Możliwość uzyskania dofinansowania przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe Ważne strony

 • Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której korzysta Polska w latach 2014-2020 jest przyznawana w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które wpisują się w założenia Strategii Europa 2020 przyjętej 17.06.2010 r. przez Radę Europejską. Każdy z programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym określa na jakie typy przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. Podział Programów...

 • W sprawie funduszy europejskich prosimy o kontakt z p. Justyną Rożalską e-mail: jrozalska@um.warszawa.pl.

 • ulica Grochowska 274, pokój 50 03-841 Warszawa telefon: 22 44 35 157 e-mail: pragapoludnie.wom@um.warszawa.pl Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców – Ewa Starzyńska telefon: 22 44 35 159 e-mail: estarzynska@um.warszawa.pl Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej – Monika Suchecka-Ślubowska telefon: 22 44 35 160 e-mail: msuchecka@um.warszawa.pl Kierownik Referatu Kancelaryjnego – Halina Sobkowicz telefon: 22 44 35 161 e-mail: hsobkowicz@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uroczyście otworzył dzisiaj, w środę, 10 marca, nowo wybudowaną przychodnię zdrowia przy ul. Styrskiej 44 na Pradze-Południe. Budowa przychodni przy ul. Styrskiej trwała niespełna dwa lata (styczeń 2019 – listopad 2020). Warszawa przekazała 19,5 mln zł dotacji na budowę i wyposażenie tej placówki. Pierwsi pacjenci znajdą tu pomoc już w poniedziałek, 15 marca. W uroczystości uczestniczyli m.in., poza prezydentem, wiceprezydent Renata Kaznowska, radni...

 • Statut Miasta Stołecznego Warszawy Statut Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o pracownikach samorządowych Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta Kodeks wyborczy ​​​​​​​Kodeks postępowania administracyjnego

 • Regon: Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy: 015259640-00073 Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy: 015259663-00075 Wydział Budżetowo-Księgowy uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym na rzecz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy winny być kierowane na konta: 63 1030 1508 0000 0005 5002 5019 (wpłaty z tytułu: opłat opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za...

 • Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2021 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2020 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2019 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2018 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2017 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2016 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2015 Budzet Miasta Stołecznego Watszawy w roku 2014 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2013 Budżet Miasta Stołecznego Warszawy w roku 2012 ...

 • Praga Południe jest dzielnicą zieleni. Dogodnie położony Park Skaryszewski imienia Ignacego Paderewskiego z Jeziorkiem Kamionkowskim - fragmentem dawnego koryta Wisły, stanowić może, przy odpowiednich inwestycjach, praski odpowiednik Ogrodu Saskiego. Obecna zabudowa dzielnicy jest bardzo zróżnicowana architektonicznie i funkcjonalnie. W osiedlach najwcześniej przyłączonych do Warszawy: Skaryszewie i Kamionku już w drugiej połowie XIX wieku zaczął rozwijać się przemysł, który objął też część...

 • Dzielnica Praga Południe obejmuje tereny w większości przyłączone do Warszawy dopiero w 1916 roku. Podmiejski i w głównej mierze rolniczy charakter obecnej dzielnicy sprawiły, że brak jest tu w zasadzie budowli starszych niż z początku XX wieku. Do wyjątków należą rogatki grochowskie wyznaczające zasięg Warszawy w czasach Królestwa Kongresowego, Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej z 1825 roku oraz opleciony legendami dworek grochowski. Warto zobaczyć również modernistyczne kościoły z pierwszej...

 • Referat Obsługi Rady ulica Grochowska 274, pokój 314 03-841 Warszawa telefon 22 44 35 340 e-mail: pragapoludnie.radadzielnicy@um.warszawa.pl p.o. Kierownika Referatu Obsługi Rady Łukasz Polinceusz telefon: 22 44 35 342 e-mail: lpolinceusz@um.warszawa.pl

 • Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Bartosińska Irena Jeziorski Bogdan Kluś Marcin Krall Dorota Manarczyk Bożena Nowak Sylwester Olszewska Katarzyna Bernadetta Rynkiewicz Małgorzata Sitnicka Karolina Stawecka Elżbieta Suliborski Michał Umińska-Żak Maria Wieremiejczyk Michał Zalewski Hubert Anna Dębińska-Żytkiewicz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Borkowski Marek Kalinowski Sławomir Lewandowski Wiesław Janusz Paczkowski Damian Szabłowski Paweł Szydłowska Ewa Terlecka Mirosława Damian...

 • Składy Komisji Rady Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy KOMISJA BUDŻETOWA: Hubert Zalewski – Przewodniczący Komisji Irena Bartosińska – Wiceprzewodnicząca komisji Bożena Manarczyk Karolina Sitnicka Wiesław Janusz Lewandowski Paweł Szabłowski Damian Kowalczyk KOMISJA KULTURY Michał Wieremiejczyk – Przewodniczący Komisji Katarzyna Bernadetta Olszewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Bogdan Jeziorski Małgorzata Rynkiewicz Marek Borkowski Paweł...

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy - Marcin Kluś Adres e-mail: marcin.klus@radni.um.warszawa.pl Dyżury: Siedziba Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, ulica Grochowska 274 pokój 314 telefon 22 44 35 339, lub po wcześniejszym umówieniu przez Referat Obsługi Rady, telefon 22 44 35 340.

 • Na podstawie Uchwały Numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy - Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom Miasta Stołecznego...

 • Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Tomasz Kucharski ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa pokój: 102 telefon: (+48) 22 44 35 101 e-mail: tkucharski@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat@um.warszawa.pl Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 102 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Burmistrza bądź telefonicznie, numer telefonu: 22 44 35 101.

 • Na podstawie Uchwały Numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy - Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy...

 • Na podstawie Uchwały Numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy - Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy...

 • Na podstawie Uchwały Numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy - Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  7 marca 2021 odbyła się uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. W uroczystości udział wzięli: Ksiądz Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej - Jacek Grzybowski Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio -Ksiądz prałat Andrzej Kuflikowski Wiceminister MSWiA, Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Bogdan Jeziorski Radny Dzielnicy Praga-Południe-Krzysztof Wysocki Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Miasta...

 • Artykuł

  II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy II kadencji odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 17.00 w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe. Zaprzysiężenie radnych II kadencji, niezaprzysiężonych na I sesji. Powołanie Komisji Rewizyjnej. Powołanie Komisji stałych wraz z prezydium. Dyskusja nad projektem uchwały o...

 • Artykuł

  Nie jest zbyt uprzejmy ani koleżeński i zdecydowanie można go uznać za nieproszonego gościa na naszej planecie. Jego misją jest zawładnięcie Ziemią i jej zniszczenie. Zanieczyszczone oceany, smog w powietrzu, plaga wszechobecnych śmieci – to tylko kilka jego ulubionych rozrywek i zabaw. O kim mowa? O Kryzysie Klimatycznym! Na pytanie, jak sobie z nim poradzić, odpowiedzą sobie uczestnicy i uczestniczki gry miejskiej na Pradze-Południe, organizowanej przez Fundację Zwalcz Nudę. Gra jest...

 • Artykuł

  Zachęcamy do korzystania z interaktywnej mapy zieleni m.st. Warszawy! Dzięki niej wiemy, że w naszym mieście rośnie około 9 milionów drzew! Na stronie mapa.um.warszawa.pl/zielen znaleźć można gdzie latem znajdziemy cień, jakie drzewa rosną w naszej okolicy, czy które części miasta są najbardziej zielone. Jednak korzyści ma być więcej. Mapa ma przede wszystkim pomóc lepiej zarządzać zielenią w skali całego miasta, co szczególnie ważne w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Mapa opiera się...

 • Na podstawie Uchwały numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy - Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st....

 • Artykuł

  Zarządzenie nr 256/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. § 1. Rodzaj zadania Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania...

 • Artykuł

  Informacje o wszczętych postępowaniach marzec 2021 r. – 6 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy marzec 2021 r. – 5 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego marzec 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania

 • Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Bożena Przybyszewska ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa pokój: 112 telefon: (+48) 22 44 35 103 e-mail: b.przybyszewska@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat3@um.warszawa.pl Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju 112 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, numer telefonu: 22 44 35 103.

 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Karol Kowalczyk ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa pokój: 102 telefon: (+48) 22 44 35 102 e-mail: kkowalczyk@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat2@um.warszawa.pl Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 102 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Burmistrza bądź telefonicznie, numer telefonu: 22 44 35 102.

 • Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Izabela Szostak-Smith ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa pokój: 105 telefon: (+48) 22 44 35 105 e-mail: iszostak@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat5@um.warszawa.pl Przyjmuje mieszkańców w pokoju 105 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, numer telefonu: 22 44 35 105

 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Adam Cieciura ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa pokój: 105 telefon: (+48) 22 44 35 104 e-mail: acieciura@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat4@um.warszawa.pl Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju 105 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, numer telefonu: 22 44 35 104.

 • Radni Dzielnicy Praga-Południe Bogdan Jeziorski - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy bogdan.jeziorski@radni.um.warszawa.pl Bożena Manarczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy bozena.manarczyk@radni.um.warszawa.pl Karol Kowalczyk - (mandat wygaszony) Mirosława Terlecka - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy miroslawa.terlecka@radni.um.warszawa.pl Irena Bartosińska irena.bartosinska@radni.um.warszawa.pl Marek Borkowski marek.borkowski@radni.um.warszawa.pl Sławomir Kalinowski...

 • Konkursy na najem lokali użytkowych 2020 Konkurs nr 144/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 29.10.2020 r. Konkurs nr 143/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 16.10.2020 r. Konkurs nr 142/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 16.10.2020 r. Komunikat o zamknięciu konkursu 141/2020 na najem lokali użytkowych z dnia 20.02.2020 r. 24.06.2020 Komunikat o ogłoszeniu konkursu 141/2020 na najem lokali użytkowych 20.02.2020

 • Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy jest obszarem, gdzie już w okresie XI - XIV wieku zaczęły powstawać pierwsze osady i wsie, wśród których wymienić można m.in. Kamion - dzisiejszy Kamionek, Grochów, Gocław i Kawęczyn. Miejscowości te różniły się wielkością zabudowy, liczbą ludności i funkcjami gospodarczymi. Wspólną historię narzuciły im natomiast takie dziejowe wydarzenia jak np. trzydniowe walki ze Szwedami w lipcu 1656 r. na terenach dzisiejszej prawobrzeżnej Warszawy, bitwa z...

 • Adres: ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Centrala urzędu: 22 44 35 555 E-mail: pragapoludnie.urzad@um.warszawa.pl Skrytka E-PUAP Urzędu: /UMSTWarszawa/skrytka Link do formularza ogólnego (otwarcie w nowym oknie)

 • Poniedziałek: 8:00 - 18:00* Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00 *w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy: Wydziału Obsługi Mieszkańców Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego Urzędu Stanu Cywilnego Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest: poniedziałek 10.00 – 17.30, wtorek-piątek 8.00 – 15.30.

 • Uchwały Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Kadencja 2018-2023 Rok 2021: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Rok 2020: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Rok 2019: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Kadencja 2014-2018 Rok 2018: styczeń luty marzec kwiecień maj ...

 • Rada Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy liczy dwudziestu pięciu radnych. Do zakresu działania Rady Dzielnicy Praga-Południe należą w szczególności: Wybór Burmistrza i Zarządu Dzielnicy oraz kontrola ich działalności, Wnioskowanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, należących do zakresu działania m.st. Warszawy, a dotyczących obszaru dzielnicy lub obsługi jej mieszkańców, Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej niższego rzędu na...

 • Artykuł

  Lasy Miejskie – Warszawa informują, że do 15 marca 2021 roku, na terenie rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska realizowane będą prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków pieszych udostępnionych do ruchu turystycznego. Prace te będą polegały na wycięciu 25 drzew oraz usunięciu martwych konarów na 30 drzewach zlokalizowanych wzdłuż ww. szlaków pieszych. W czasie realizacji powyższych prac zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności ww. szlaków...

 • Uprzejmie informujemy, że od roku 2020 całość zadań związanych z wymiarem i księgowością podatków i opłat lokalnych realizuje Centrum Obsługi Podatnika (COP). Dane kontaktowe do COPu: ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa tel: 22 443 09 00 lub 22 443 09 01 e-mail: sekretariat.COP@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  W dniu 24.02.2021 r. na obszarze części woj. mazowieckiego, w tym części Warszawy, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. W dzielnicach: Śródmieście, Wawer i Wesoła obowiązuje zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach. Apelujemy o zaprzestanie palenia w kominkach na terenie całej Warszawy. Ogranicz korzystanie z...

 • Artykuł

  Spotkanie będzie miało formę praktycznych warsztatów online prezentujących funkcjonalność unijnego programu do międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami

 • Artykuł

  Czekamy na Państwa zgłoszenia. Szukamy przykładów najlepszej architektury Warszawy w kategoriach: budynki publiczne budynki komercyjne budynki mieszkaniowe przestrzenie publiczne przykłady nowego życia budynków (po modernizacji, rewitalizacji, przebudowie) wydarzenia architektoniczne Kandydatów do Nagrody może nadesłać każdy z Państwa – mieszkanki i mieszkańcy, autorzy i autorki projektów, inwestorzy. Warunek jest jeden! Nagradzamy realizacje oddane do użytkowania w 2020 roku i...

 • Artykuł

  W tym roku przypada 190. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską, znaną jako Bitwa Grochowska. Mając na uwadze obecne obostrzenia, uroczystości, które zaplanowaliśmy na niedzielę, 28 lutego 2021 r., będą miały charakter lokalny, bez oficjalnej celebry i przemówień.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ogłoszeń konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora dla 10 jednostek na Pradze-Południe Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 19 lutego 2021 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1) Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie, ul. Szaserów 117, 2) Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie, ul. gen. T. Bora Komorowskiego 31, 3) Szkoły...

 • Artykuł

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. ZUS wyśle w 2021 roku następujące formularze: PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku), Ważne! W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają...

 • Artykuł

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. ZUS wyśle w 2021 roku następujące formularze: PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku), Ważne! W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają...

 • Artykuł

  Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. W tym roku, ze względu na epidemię, formuła plebiscytu została zmieniona – kapituła oraz internauci wybiorą najlepszego i najpopularniejszego sportowca Warszawy ostatniego 10- i 20-lecia. Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych stolicy. W tym roku, ze względu na epidemię, która uniemożliwiła przeprowadzenie wielu krajowych i międzynarodowych...

 • Artykuł

  Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy. W tym roku, ze względu na epidemię, formuła plebiscytu została zmieniona – kapituła oraz internauci wybiorą najlepszego i najpopularniejszego sportowca Warszawy ostatniego 10- i 20-lecia.

 • Artykuł

  Dziś uroczyście obchodzimy 107. urodziny pułkownika Kazimierza Klimczaka ps. „Szron”, mieszkańca naszej dzielnicy i najstarszego żyjącego uczestnika powstania warszawskiego.

 • Artykuł

  Dziś uroczyście obchodzimy 107. urodziny pułkownika Kazimierza Klimczaka ps. „Szron”, mieszkańca naszej dzielnicy i najstarszego żyjącego uczestnika powstania warszawskiego. Pułkownik Klimczak urodził się 15 lutego 1914 r. we wsi Ciepłowo koło Sompolna w Wielkopolsce. Ukończył szkołę podoficerów instruktorów i wstąpił do 67. Pułku Piechoty w Brodnicy. Stamtąd wyruszył na kampanię wrześniową 1939 r. pod Mełno koło Grudziądza. Brał udział w największej wrześniowej bitwie nad Bzurą. Został...

 • Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Tomasz Kucharski ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa pok.: 102 tel.: (+48) 22 44 35 101 e-mail: tkucharski@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat@um.warszawa.pl Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 102 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Burmistrza bądź telefonicznie nr tel. 22 44 35 101.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zgłaszania się do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Poszukujemy 9 praktykantów, do 5 wydziałów. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Okres trwania praktyk: 01.03.2021 r. - 31.05.2021r. Wynagrodzenie: 1500 zł brutto Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w kolejną środę, 17 lutego 2021 r. o godz. 17.00, na Facebooku Biblioteki na Pradze-Południe, odbędzie się spotkanie online z Joanną Pogorzelską, autorką książki "Wiecznie młodzi, czyli pokolenie mocy". Fragment opisu książki: Power Generation. Pokolenie mocy. To właśnie oni – polscy pięćdziesięciolatkowie. Silni, energiczni, optymistyczni. Z apetytem na życie i wielkimi planami. Wbrew stereotypom. To ludzie, którzy mają prawdziwy power i udowadniają, że życie jest piękne...

 • Artykuł

  Do 16 lutego przedłużony został nabór rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. To ciekawa praca oferująca nowe doświadczenia zarówno studentom, jak i osobom już zarobkującym. Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się jak najszybciej do urzędu gminy/miasta, bo w wielu gminach województwa mazowieckiego jest już pełna lub prawie pełna obsada rachmistrzów. Można się też zgłaszać do pracy w innej gminie - przy naborze nie ma wymogu zamieszkiwania w gminie, której będzie...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie słuchu.

 • Artykuł

  I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy II kadencji odbędzie się 11 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad Otwarcie sesji. Uroczyste zaprzysiężenie radnych. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Przeprowadzenie...

 • Artykuł

  Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy stanowiący załącznik do uchwały Numer 125/XXII/2020 Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2020 roku. Statut MRDPP do pobrania

 • Artykuł

  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej nie śpi zimą! Zapraszamy dzieci w wieku 8-11 lat na warsztaty poświęcone roślinności Ogrodów Polsko-Niemieckich w formule online.

 • Artykuł

  Jak co roku Fundacja „Świat na TAK” ogłosiła Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży działającej w wolontariacie. Jego celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień. Karty uczestnictwa w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” należy bezpośrednio...

 • Informacje o wszczętych postepowaniach luty 2021 r. – 2 pozycje – plik do pobrania Wydane decyzje o warunkach zabudowy za luty 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego luty 2021 r. – 0 pozycji – plik do pobrania

 • Artykuł

  Konkursy na stanowiska dyrektorów na Pradze-Południe Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ogłoszeń konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora dla 8 jednostek na Pradze-Południe Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, dnia 1 lutego 2021 r., ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1)      Przedszkola nr 73 „Bajeczka” w Warszawie, ul. T. Sygietyńskiego 4a, 2)      Przedszkola nr 180 w Warszawie, ul. Niekłańska 40, 3)     ...

 • Artykuł

  Aż 130 projektów na Pradze-Południe zgłoszono w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego! Dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie w rozwój naszej dzielnicy! Teraz wszystkie zgłoszone projekty będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a później będą poddane głosowaniu. Zachęcamy do śledzenia kolejnych etapów wyboru projekt. Wszystkie informacje dostępne są TUTAJ 

 • Artykuł

  Konsultacje społeczne – Jaki zasięg zabudowy śródmiejskiej? W imieniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. zabudowy śródmiejskiej. Zapraszamy na dyskusję online: w środę 10 lutego 2021 r. o godz. 17.00 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej - www.architektura.um.warszawa.pl  

 • Artykuł

  Ogłoszenie konkursu na realizację w placówkach oświatowych programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz na wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień. Termin składania wniosków upływa 19.02.2021. Pliki do pobrania: Ogłoszenie konkursu Uchwała nr 3474/2021 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Zasady ubiegania się o wdrażanie programów profilaktycznych