Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, w czerwcu, rozpoczęliśmy wymianę murawy i gruntowną modernizację boiska na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych, popularnie nazywanego Wembley. Miło nam donieść, że zgodnie z planem młodzi piłkarze już na nim trenują! Stare boisko o nawierzchni wykonanej z trawy syntetycznej oddaliśmy do użytku w 2008 r. i przyszedł czas na jego regenerację. W trakcie przeprowadzonych prac nastąpiła także wymiana oświetlenia boiska na lampy LED. Przetarg na wykonanie...

 • Artykuł

  Widzisz, że Twojej okolicy pojawia się coraz więcej śmieci i chciałbyś to zmienić? A może myślisz, że Tobie i Twoim sąsiadom przydałaby się wspólna integracja podczas sobotniego pikniku?

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Dom Kultury ORION Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska zapraszają na wydarzenie z cyklu „Poranki teatralne dla dzieci”.

 • Wyrejestrowanie Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu (kasacja w uprawnionej stacji demontażu) Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą...

 • Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA,...

 • Rejestracja pojazdów Ułatwienia dla firm w rejestracji pojazdów Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce Rejestracja pojazdu marki „SAM” Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą Rejestracja pojazdu zabytkowego Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, który został uprzednio wyrejestrowany na terytorium RP Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z...

 • Działalność regulowana Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Nadawanie uprawnień diagnosty Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców

 • Artykuł

  Zespół szkolno-przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 402 i Przedszkole nr 444) u zbiegu ulic Fieldorfa i Nowaka-Jeziorańskiego na Gocławiu, to jedna z najważniejszych i największych inwestycji na Pradze-Południe, tak bardzo potrzebna dynamicznie rozwijającemu się osiedlu. Wiemy, że na te nowoczesne placówki czekały zarówno dzieci, jaki i ich rodzice. Dlatego też, mimo przeciwności losu, Zarząd Dzielnicy, wraz wykonawcą inwestycji firmą Mirbud SA czyniliśmy wszelkie możliwe starania, by...

 • Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej (N+) Karta Powstańca (uczestnika Powstania Warszawskiego) Karta Honorowa (uczestnika walk o Warszawę w latach 1939-1945 - innych niż Powstanie Warszawskie) Zamówienie Formularzy Podróży (FZO) Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne Pozwolenie wodnoprawne Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

 • Wydział Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Szkolenie dla kandydatów na kierowców TAXI Przyznawanie abonamentów parkingowych na miejsca postojowe na miejskich parkingach strzeżonych Parkingi P+R Miejsca postojowe dla autokarów Decyzje o odholowaniu pojazdu (usuwanie pojazdu)

 • Rejestr Funduszy Zagranicznych Rejestr Aktuariuszy Rejestr Pracowniczych Programów Emerytalnych Krajowy Rejestr Zadłużonych Rejestr Dłużników Niewypłacalnych Krajowy Rejestr Karny Przeglądanie dokumentów finansowych Biuro Informacji Gospodarczej Rejestr Zastawów Skarbowych Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

 • Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników Lista adresów Elektronicznych Skrzynek Podawczych Wyszukiwarka kodów pocztowych Rejestr Operatorów Pocztowych Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT) Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) Rejestr decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Zobacz...

 • Rodzaje zawodów prawniczych Wyszukiwanie Prawnika w obrębie UE Wyszukiwanie Notariusza w obrębie UE Wyszukiwanie Tłumaczy pisemnych/ustnych w obrębie UE Znajdź biegłego w krajach UE Znajdź biegłego z zakresu kryminalistyki w krajach UE Znajdź Mediatorów

 • Wyszukiwanie przedstawicieli zawodów prawniczych Dodatkowe informacje Dowiedz się więcej

 • Baza danych europejskich firm Rejestr działalności gospodarczej - wyszukiwanie spółek w UE Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE Rejestry nieruchomości – szczebel UE Rejestry nieruchomości w państwach UE Rejestry upadłości Rejestry upadłości – wyszukiwanie niewypłacalnych przedsiębiorców w UE

 • Rejestr Produktów Niebezpiecznych Rejestr Wyrobów Niezgodnych z Zasadniczymi Wymaganiami Rejestr Produktów Niespełniających Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Rejestr Klauzul Niedozwolonych Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych Pomocne linki

 • Rejestr Certyfikatów dla Personelu Rejestr Jednostek Oceniających Personel Rejestr Jednostek Prowadzących Szkolenia Rejestr Jednostek Wydających Zaświadczenia o Odbytym Szkoleniu Rejestr Certyfikowanych Przedsiębiorców, Wydanych, Zawieszonych, Odwieszonych lub Cofniętych Certyfikatów i Ich Wtórników Wykaz Zaświadczeń Kwalifikacyjnych Wykaz Uprawnionych Zakładów Krajowych Wykaz Zagranicznych Zakładów Uprawnionych do Wytwarzania Elementów Ciśnieniowych Przeznaczonych do Wytwarzania,...

 • Lista Maklerów Papierów Wartościowych Lista Maklerów Papierów Wartościowych Posiadających Uprawnienia Do Wykonywania Czynności Doradztwa Inwestycyjnego Lista Doradców Inwestycyjnych

 • Rejestr Agentów Firm Inwestycyjnych Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych Rejestr Brokerów

 • Rejestr Pośredników Kredytowych (Rejestr Pośredników Kredytu Hipotecznego) Rejestr Pośredników Kredytowych (Rejestr Pośredników Kredytu Konsumenckiego) Rejestr Instytucji Pożyczkowych Rejestr Usług Płatniczych Ewidencja Instrumentów Finansowych Ewidencja Certyfikatów Inwestycyjnych Rejestr Krótkiej Sprzedaży Rejestr Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi Rejestr Firm Inwestycyjnych Rejestry Agentów i Brokerów Lista Maklerów

 • Rejestr wydanych postanowień (dotyczących pozwoleń na budowę) Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę Rejestr wydanych postanowień (dotyczących warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego) Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o zasięgu powiatowym i gminnym Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o zasięgu krajowym i wojewódzkim Rejestr decyzji o warunkach zabudowy ...

 • Rejestr Cen Nieruchomości Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Ewidencja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Ewidencja gruntów i budynków

 • Wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Rejestr decyzji administracyjnych w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez m.st. Warszawę

 • Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie kierowców Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Ewidencja instruktorów Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z zezwoleń Ewidencja wydanych licencji transportowych oraz wypisów z licencji Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z...

 • Ewidencje i rejestry Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Ewidencje i rejestry Biura Edukacji Ewidencje i rejestry Biura Geodezji i Katastru Ewidencje i rejestry Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 • Wyszukiwanie aktów prawnych Skorowidz przepisów prawnych (RCL) Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie (RCL) Lista projektów założeń projektów ustaw (RCL) Lista projektów ustaw (RCL) Lista projektów rozporządzeń (RCL)

 • Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Południe Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 • Wykaz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie m.st. Warszawa Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (CWOH) Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) Centralny Wykaz Przewodników Górskich (CWPG) Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - CEOTiPUNPUT

 • Lista wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Lista zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Wykaz imprez masowych

 • Klasyfikacja kodów PKD Wyszukiwarka kodów PKD Polska klasyfikacja działalności (PKD) Polska klasyfikacja działalności (PKD 2004) Przejście z PKD 2004 na PKD 2007 Polska klasyfikacja działalności (PKD 2007) Przejście z PKD 2007 na PKD 2004

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Wyszukiwarka Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) Wykaz podatników VAT (BIAŁA LISTA) Wykaz podatników VAT UE (VIES) Polska klasyfikacja działalności (PKD) Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) Lista uprawnień oraz ograniczeń dla poszczególnych organów Wyszukiwarki Portalu Podatkowego

 • Artykuł

  30 września 2021 r. w Prom Kultury Saska Kępa z inicjatywy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe odbyło się spotkanie pt. „32 lata samorządności”. Głównym jego elementem była rozmowa z Panem Ryszardem Kalkhoffem - wieloletnim działaczem samorządowym, radnym Dzielnicy Pragi-Południe w latach 2002-2018, a od 2019 roku radnym Dzielnicowej Rady Seniorów. Pan Ryszard podzielił się swoim doświadczeniem oraz wspomnieniami z pracy na rzecz mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe, a także przekazał...

 • Wyszukiwarki związane z działalnością gospodarczą Zezwolenia alkoholowe Usługi turystyczne Handel Legislacja Ewidencje i rejestry urzędu m.st. Warszawy Rejestry komisji nadzoru finansowego Rejestry urzędu transportu drogowego Rejestry urzędu ochrony konkurencji i konsumentów Rejestry działalności gospodarczej, upadłości i nieruchomości (UE) Dowiedz się więcej

 • Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela Umowy z kontrahentami Pracownicy firmy Rachunek firmowy, NIP i podatki Zezwolenia, koncesje, licencje i działalność regulowana

 • Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny Czynności zachowawcze po śmierci przedsiębiorcy, który nie wyznaczył zarządcy Kto może być zarządcą sukcesyjnym Powołanie zarządcy sukcesyjnego Prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego Zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG Rezygnacja i odwołanie zarządcy sukcesyjnego

 • Zarząd sukcesyjny Podręcznik - zarząd sukcesyjny Sukcesja i zarząd sukcesyjny Przenoszenie decyzji Podręcznik - przeniesienie decyzji związanych z przedsiębiorstwem Tymczasowy przedstawiciel małżonka przedsiębiorcy Fundacja rodzinna Przydatne informacje Zobacz też

 • Sprawy paszportowe Sprawy wizowe Konsulaty Repatriacja Legitymacje szkolne Opieka nad małoletnimi Sprawy prawne

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Aktualne sprawy dla cudzoziemców Opłaty za zezwolenia i dokumenty Dodatkowy punkt opłat w WSC Miejsca składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt Wysłałeś wniosek o pobyt pocztą Obywatelstwo polskie i repatriacja Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Urząd do Spraw Cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy Helsińska Fundacja Praw Człowieka Fundacja "Ocalenie" Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i organizacje międzynarodowe w Polsce Urzędy, instytucje i placówki RP Wydziały Spraw Cudzoziemców oraz Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami...

 • Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie Pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywających na terytorium Polski (przed dniem 31.12.2020 r.) Pobyt członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywających na terytorium Polski (przed dniem 31.12.2020 r.) Pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich...

 • Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz prowadzić biznes w UE Broker ubezpieczeniowy – powiadomienie o zamiarze podjęcia działalności brokerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Przedstawiciel podatkowy VAT Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego Oddział i przedstawicielstwo firmy w Polsce Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym Wpis przedstawicielstwa do rejestru...

 • Jak eksportować towary poza Unię Europejską Uzyskaj numer EORI Uzyskaj status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO Legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym Zaświadczenie CEIDG w obrocie zagranicznym Legalizacja dokumentu urzędowego Jak uzyskać klauzulę apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG?

 • Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz prowadzić biznes Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Polsce Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie Składki na ubezpieczenia społeczne cudzoziemca prowadzącego firmę w Polsce Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP Wykreślenie...

 • Handel zagraniczny – przydatne informacje Podstawowe dokumenty w handlu zagranicznym Zasady bezpieczeństwa w handlu zagranicznym Jak importować towary do Unii Europejskiej Incoterms – międzynarodowe warunki sprzedaży Różnice kulturowe w biznesie Ograniczenia w handlu zagranicznym

 • Członkowie rodziny obywatela UE, niebędący obywatelami UE Osoby prowadzące z obywatelem UE/EOG/Szwajcarii życie rodzinne w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka Zezwolenie na pobyt czasowy – krewni obywatela UE/EOG/Szwajcarii Małżonek, małoletnie dziecko lub pasierb cudzoziemca oraz rodzice lub opiekun przebywającego w Polsce bez opieki małoletniego beneficjenta ochrony międzynarodowej zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną Dziecko cudzoziemca...

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela Osoby prowadzące z polskim obywatelem życie rodzinne w rozumieniu Europejskiej konwencji praw człowieka Zezwolenie na pobyt czasowy – krewni polskiego obywatela Małżeństwo z obywatelem polskim – podstawowe informacje Zezwolenie na pobyt czasowy i stały na podstawie małżeństwa Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – nauka Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej Zezwolenie na pobyt czasowy – dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty Zezwolenie na pobyt czasowy – ofiara handlu ludźmi Zezwolenie na...

 • Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG Obowiązki pracodawcy Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zezwolenia na pracę sezonową Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce Składki na ubezpieczenia społeczne cudzoziemca prowadzącego firmę w Polsce Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Pobyt w Polsce Legalizacja pobytu małżonka obywatela RP Legalizacja pobytu członka rodziny cudzoziemca Handel zagraniczny Przydatne informacje Zobacz też Pozostałe

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Sprawy komunikacyjne Działalność regulowana Rejestracja pojazdów Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Wyrejestrowanie

 • Jednostki pływające Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Przydzielenie i rezerwacja numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego – rezerwacja nazwy Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m Zmiana danych zamieszczonych w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m ...

 • Transport drogowy taksówką Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (udzielonej do 31 grudnia 2019 r) Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego...

 • Transport drogowy taksówką Transport drogowy Jednostki pływające Sprawy komunikacyjne Przydatne informacje Zobacz też

 • Warszawska informacja turystyczna Jak poruszać się po warszawie Warszawskie legendy Punkty widokowe

 • Warszawskie linie turystyczne Statek do Serocka Promy przez Wisłę Linia tramwajowa T Linia tramwajowa 36 Linia autobusowa 100 Kolejka wąskotorowa

 • Dworce autobusowe i kolejowe Dojazd na lotnisko Chopina (WAW) Dojazd na lotnisko Warszawa Modlin (WMI) Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)

 • Szukaj połączenia Ceny i rodzaje biletów Warszawska Karta Miejska Bilety długookresowe Bilet Metropolitarny Parkingi Parkuj i Jedź (P+R) Strefy Kiss&Ride (K+R) Granice stref biletowych

 • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim Informacja o...

 • Pozwolenie na budowę Pozwolenie na użytkowanie Decyzja o warunkach zabudowy Zawiadom właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadom o zakończeniu budowy Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy Zawiadom Państwową Inspekcję Sanitarną o zakończeniu budowy

 • Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny - informacja dla osoby uprawnionej Jak przystąpić do programu? Bon Turystyczny (dodatkowe informacje) Wyszukiwarka obiektów akceptujących bony turystyczne

 • Chcę zbudować hotel Wnioski o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii Warszawski transport publiczny Dworce autobusowe i kolejowe Warszawski rower publiczny Warszawskie linie turystyczne Warszawska informacja turystyczna

 • Wykaz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie m.st. Warszawa Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Przewodników wycieczek Centralny Wykaz Przewodników Górskich (CWPG) Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – (CEOTiPT-Archiwum) Centralny Wykaz Przewodników...

 • Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego Pola biwakowe Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji pól biwakowych, w których...

 • Ewidencja innych obiektów hotelarskich Wykazy osób i obiektów Przydatne informacje Polski Bon Turystyczny

 • Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy Komenda Rejonowej Policji Warszawa VII Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (zarządca terenów) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (zarządca terenów) Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (zarządca terenów) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe (zarządca terenów) Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy...

 • Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy Zarządzenie nr 5848/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy Zarządzenie nr 5979/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do...

 • Zarządzenie nr 5791/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi

 • Zawarcie umowy w celu prowadzenia targu gastronomicznego Wniosek o udostępnienie wydzielonego obszaru pod organizację targu gastronomicznego Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Skarbu Państwa oraz m.st. Warszawy

 • Zezwolenia na alkohol - informacje W jakiej odległości można otworzyć sklep monopolowy od żłobka, przedszkola, szkoły Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych Czy na piwo bezalkoholowe również potrzebna jest zezwolenie W jaki sposób przedsiębiorca może zapewnić płynność sprzedaży alkoholu w sytuacji, gdy kończy mu się zezwolenie? Czy w trakcie trwania ważności wydanego zezwolenia może wystąpić o kolejne? Z jakim wyprzedzeniem? Czy procedura wygląda tak samo...

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119) Uchwała Nr LXX/1924/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 11 lipca 2018 r. poz. 7042) Uchwała Nr LI/1603/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej...

 • Kalkulator opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zasady usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Lista zezwoleń na terenie m.st. Warszawy Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu Interpretacje Najczęściej zadawane pytania Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 • Decyzja potwierdzająca możliwość wykonania decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Jak ułatwić następcom płynne kontynuowanie działalności

 • Zezwolenie na handel hurtowy napojami alkoholowymi Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18% Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18% Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu Kto płaci podatek od małpek – dodatkowa opłata od zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi Najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku od...