Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wszystkim Mieszkańcom życzymy rodzinnych spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2023 Roku.

 • Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr 2246/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwała nr 1967/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania i...

 • Artykuł

  21 grudnia uroczyście obchodzono 10 rocznicę powstania w naszej dzielnicy Eropejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku.

 • Artykuł

  Dzielnica Praga-Południe otrzymała od Rady Warszawy dodatkowe 6 milionów zł na modernizację ulic w 2023 r. Zarząd Dzielnicy zgłosił do Komisji Budżetu i Finansów Rady Warszawy listę ulic wymagających remontów, a Komisja wybrała cztery ulice: Afrykańską, Katowicką, Marokańską i Libijską. Rozpoczniemy od modernizacji ulicy Afrykańskiej. Prace ruszą wiosną, gdy poprawią się warunki atmosferyczne i znane będą plany remontowe ZDM, żeby nie kolidowały z naszymi modernizacjami.

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2023 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.