Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy: 0 pozycji Wydane decyzje w sprawie lokalizacji Celu Publicznego: 0 pozycji Informacje o wszczętych postępowaniach: 3 pozycje

 • Środki na doskonalenie zawodowe 11 stycznia 2024 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCIII/3037/2024 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę określając: podział w 2024 r. środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania (dofinansowania do opłat za studia i kursy...

 • Artykuł

  § 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu “ Potańcówka na Pradze-Południe”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, z siedzibą przy ulicy Grochowskiej 274 w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 6.02.2024r. w momencie opublikowania postu konkursowego i będzie trwać do 7.02/2024r do godz.12.00 3. Celem Konkursu jest promocja Dzielnicy Praga-Południe. 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 5. Warunki...

 • Artykuł

  Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej Biura Edukacji w zakładkach: harmonogram rekrutacji, kryteria rekrutacji, zasady rekrutacji.

 • Artykuł

  Wokół zimowa aura, ale tempo prac przy przebudowie Trasy Łazienkowskiej na Saskie Kępie nie zwalnia. Na nowych podporach powstaje już płyta pierwszego z wiaduktów – północnego. Widać też konstrukcje ekranów akustycznych wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych – mają one chronić mieszkańców przed hałasem drogowym.