Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Inwestycja w szczególności poległa na: doposażeniu ogrodu w nowe urządzenia zabawowe i tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, a także na wzbogaceniu szaty roślinnej, stworzeniu ogródków tematycznych i ścieżki sensorycznej.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) w dniu 19 października 2023 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 262 odbędzie się LXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad LXIII Sesji Rady Dzielnicy...

 • Debaty społeczne są dobrą okazją do zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają na wymianę informacji pomiędzy samorządem, służbami i mieszkańcami o istniejących zagrożeniach. Dzięki temu, w ramach współpracy, zarówno Policja, Straż Miejska i samorząd mogą wypracować najlepsze metody ich eliminacji.

 • Artykuł

  W poniedziałek 25 września br. w Domu Kultury „Orion” odbyła się Debata Społeczna o Bezpieczeństwie z mieszkańcami Saskiej Kępy.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest kluczowym partnerem projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez PARP w Ukrainie od 2005 roku, od 2016 roku we współpracy z MFiPR. W związku z agresją zbrojną na Ukrainę, PARP zaadaptowała działania w projekcie zaplanowane na kolejne lata do nowych warunków i stworzyła...