Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Jeszcze do niedawna eksperci uważali, że rzeźby „Faun” Jana Biernackiego nigdy w parku Skaryszewskim nie było. Przez wiele lat brakowało dowodów na jej obecność w tym miejscu. Po latach rozwiązano tę historyczną zagadkę, dodatkowo „Faun” powrócił do miasta.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo! W związku z przyznanymi przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" oraz mając na uwadze wskazane w umowach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (dalej: umowa) obowiązki informacyjne, przypominam o poniższych kwestiach. Zmiana Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla...

 • Artykuł

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 7 pozycji Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 2 pozycje Informacje o wszczętych postępowaniach – 1 pozycja

 • Artykuł

  Do realizacji na Pradze-Południe wybrano 14 projektów. Kwota przeznaczona na realizację pomysłów 7 180 288 zł.

 • Artykuł

  Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji. W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, a już wkrótce także niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US. „Zmiana przepisów umożliwiła...