Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szaserów” wraz z Fundacją Piwnica Poetycka ENS zapraszają na scenę kameralną „Kredensu pod oknami” i 2 spotkanie w cyklu Mistrzowie „Słowa”.

 • Artykuł

  Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie. W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Dom Kultury Orion Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska zapraszają na wydarzenie z cyklu „Poranki Teatralne dla Dzieci".

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Dom Kultury Orion Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska zapraszają na wydarzenie z cyklu "Akademia Filmowa Oriona".

 • Artykuł

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 7 lutego 2023 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274. Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Dzielnicy...