Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie słuchu. Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 14 marca wykonać bezpłatne badanie. Samochód ( SŁUCHBUS ) z gabinetem do badań zaparkuje na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Praga- Południe Bezpłatne badanie jest adresowane do osób powyżej 40 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem. Badanie będzie wykonywane w poniedziałek 14 marca od 9:00 -...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 15 marca 2022 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Artykuł

  Wszyscy (zarówno osoby fizyczne jak i prawne) chcący wesprzeć działania samorządu m.st. Warszawy na rzecz pomocy poszkodowanym działaniami wojennymi na Ukrainie mogą dokonać darowizny finansowej na konto Unii Metropolii Polskich Konto Unia Metropolii Polskich 60 1240 6003 1111 0011 1198 3824 PLN 25 1240 6003 1787 0011 1198 3925 USD 18 1240 6003 1978 0011 1198 4007 EUR Tytuł: Darowizna na pomoc poszkodowanym działaniami wojennymi na Ukrainie i po ich zakończeniu/ Warszawa

 • Artykuł

  Podajemy linki do stron, gdzie znajdują się informacje dot. pomocy dla zwierząt uchodźców z Ukrainy: Warszawa 19115 – https://warszawa19115.pl/-/sprawy-urzedo-1 w sekcji „KOMUNIKAT dla obywateli Ukrainy - uchodźców, którzy przebywają na terenie Polski razem ze swoimi zwierzętami” Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie – https://napaluchu.waw.pl/pomoc-dla-zwierzat-z-ukrainy/ Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z tymczasową procedurą Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie...

 • Artykuł

  Znamy już harmonogram zajęć dla seniorów realizowanych przez OSiR Praga-Południe. "Senior starszy, sprawniejszy"! Zajęcia obejmują gimnastykę i jogę. Ćwiczenia mają na celu podnoszenie stanu zdrowia, zachowanie sprawności fizycznej i ogólnej aktywności życiowej. Są to ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, rozciągające, ćwiczenia równowagi oraz ćwiczenia wytrzymałościowe. Program skierowany jest do seniorów. Zgłoszenia do programu „Senior starszy, sprawniejszy” są przyjmowane przez pracowników...