Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą działać bardziej profesjonalnie, wzmocnić swoją pozycję liderską, bardziej angażować rówieśników i społeczności lokalne w swoje inicjatywy, wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży, a także poznać innych aktywnych, młodych Warszawiaków i Warszawianki, z którymi mogliby nawiązać współpracę. Jeśli: masz między 13 a 26 lat, działasz na terenie Warszawy, możesz określić się działaczem/ką społecznym/ą lub...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli głównie aktualizacji danych na obszarze 9 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: 3-02-11, 3-02-12, 3-04-01, 3-04-02, 3-04-03, 3-04-04, 3-04-06, 3-04-07, 3-04-08. Obszar modernizacji ograniczony jest od zachodu ulicą Podskarbińską, od północy torami kolejowym i ulicą Makowską, od wschodu ulicą Nasielską, od południa ulicą Grochowską. Przewidujemy, że modernizacja będzie...

 • Artykuł

  Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym przypominamy właścicielom oraz zarządcom budynków lub lokali w Warszawie, że mają ustawowy obowiązek do 30 czerwca 2022 r. zgłosić w niej swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Źródła ogrzewania, które zostaną zainstalowane po 1 lipca 2021 r., muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od ich uruchomienia. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolskie...

 • Artykuł

  Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją “Diagnoza problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych, w tym cyberprzemocą, hejtem i tzw. mową nienawiści – na podstawie oryginalnych autorskich badań młodzieży szkolnej i nauczycieli na warszawskiej Pradze-Południe”

 • Artykuł

  Południowopraski Punkt Informacyjny dla osób i organizacji wspierających uchodźców z Ukrainy rozszerza swoją działalność. Od dziś w punkcie rusza kolejna ważna inicjatywa pomocowa – FreeShop. Przypomnijmy, że na początku marca w budynku Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 uruchomiony został Punkt informacyjny dla osób i organizacji wspierających uchodźców z Ukrainy. Pierwotnie celem punktu było sieciowanie pomagających – tworzenie baz danych oraz łączenie osób,...