Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Autobusowe „Elki” wracają na trasy Od 1 lipca będzie więcej połączeń liniami lokalnymi L - ponownie wyjadą na swoje trasy autobusy zawieszonych linii, kilka innych będzie kursowało częściej. W ostatnich miesiącach, na wnioski gmin, z powodu epidemii koronawirusa zmienione zostało kursowanie autobusów niektórych linii lokalnych – cześć linii zawieszono całkowicie, część zmieniła rozkłady jazdy. Etapowe znoszenie przez rząd „epidemicznych” ograniczeń w poruszaniu i limitów pasażerów w pojazdach...

 • Artykuł

  Powstanie blisko 1600 miejskich mieszkań na wynajem W Warszawie powstaje 478 mieszkań na wynajem. W planach jest budowa ok. 650, a w następnych latach przewidywane jest przygotowanie inwestycji na ok. 500 mieszkań. To efekt realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy”, obejmującego nowe inwestycje mieszkaniowe oraz dalszą poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu. Dzięki temu do 2030 roku w Warszawie ma być 100 tys. mieszkań, które posłużą do...

 • Artykuł

  Serdecznie gratulacje dla Przedszkola nr 143 "Mali Odkrywcy" Dziś otrzymaliśmy wspaniałą informację, iż nasze dzielnicowe przedszkole nr 143 "Mali Odkrywcy" zwyciężyło wśród wszystkich przedszkoli z Warszawy biorących udział w realizacji projektu "Najlepsze szkolne i przedszkolem przestrzenie uczenia się". Celem tego projektu było wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi...

 • Artykuł

  Przelewy burzowe - ochrona Warszawy przed podtopieniami 2020 r. Sprawne działanie kanalizacji ogólnospławnej podczas ostatnich ulewnych deszczy zapobiegło zalaniu ściekami budynków mieszkalnych oraz ulic miasta. Ze względu na nadmiar wód opadowych zastosowane były przelewy burzowe. Ulewne deszcze w stolicyW trakcie intensywnych opadów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach – tylko wczoraj, 22 czerwca, na terenie całej Warszawy opady wyniosły od 17 mm do 53 mm m2. Do kanałów...

 • Artykuł

  XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 1 lipca 2020 roku XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XIX Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy...