Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

  • Artykuł

    1. Wszystkie sprawy w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe załatwiane są po uprzednim umówieniu wizyty przez telefon. Dowody osobiste, meldunki 4435130, 4435132 Prawa jazdy 4435141 Rejestracja pojazdów 4435121 Urząd Stanu Cywilnego 4439597, 4439598, 4439596 Terenowy Punkt Paszportowy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 4435425 Wydział Obsługi Mieszkańców 4435260 Ewidencja Działalności...

  • Artykuł

    Najnowsze dane dot. realizacji tarczy antykryzysowej z 8 czerwca Warszawa wypłaciła już ponad 311 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców. Do tej pory wpłynęło ponad 135 tys. wniosków w ramach tarczy. Rozpatrzyliśmy ponad 60 tys. wniosków, co stanowi ponad 45 proc. Dane obejmują stan na poniedziałek, 8 czerwca, na godz. 12.30, źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy.

  • Artykuł

    Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji. By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu...

  • Artykuł

    Warszawa zamraża niektóre wydatki Stolica ponosi skutki walki z koronawirusem i decyzji rządu. Dalszy, gwałtowny spadek dochodów grozi naruszeniem reguł budżetowych, przekroczeniem deficytu i utratą płynności. Dlatego Warszawa podjęła decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetowych. - Rząd woli finansować mrzonki – przeznacza miliardy na przekop Mierzei Wiślanej i budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, zamiast realnie pomagać ludziom i samorządom. Nasze postulaty, dotyczące...

  • Artykuł

    Lato w Mieście 2020 r. Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawską Akcję „Lato w Mieście” 2020 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w formie feryjnych placówek edukacyjnych w okresie od 30.06.2020 r. do 17.07.2020 r. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapisz-swoje-dziecko-na-lato-w-mie-cie 1. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 ul. G. Przemyka 5nr tel. 22 671 33 72adres strony internetowej:...