Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  „Trasa Tysiąclecia” miała łączyć dwie części prawobrzeżnej Warszawy – Pragę Północ z Pragą Południe. Przez lata planowano, by miała ona formę szerokiej arterii. Odcinek ten jednak nigdy nie powstał. W międzyczasie zmieniły się potrzeby miasta. Zaczęto odchodzić od szerokich tras przelotowych, które biegną między domami. Priorytetem stało się uspokojenie ruchu i tworzenie przestrzeni o bardziej ludzkim charakterze i skali. Dlatego przygotowaliśmy nową koncepcję połączenia tych terenów, tak by...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń pn. "#Open_Smolna"!

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą działać bardziej profesjonalnie, wzmocnić swoją pozycję liderską, bardziej angażować rówieśników i społeczności lokalne w swoje inicjatywy, wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży, a także poznać innych aktywnych, młodych Warszawiaków i Warszawianki, z którymi mogliby nawiązać współpracę. Jeśli: masz między 13 a 26 lat, działasz na terenie Warszawy, możesz określić się działaczem/ką społecznym/ą lub...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli głównie aktualizacji danych na obszarze 9 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: 3-02-11, 3-02-12, 3-04-01, 3-04-02, 3-04-03, 3-04-04, 3-04-06, 3-04-07, 3-04-08. Obszar modernizacji ograniczony jest od zachodu ulicą Podskarbińską, od północy torami kolejowym i ulicą Makowską, od wschodu ulicą Nasielską, od południa ulicą Grochowską. Przewidujemy, że modernizacja będzie...

 • Artykuł

  Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym przypominamy właścicielom oraz zarządcom budynków lub lokali w Warszawie, że mają ustawowy obowiązek do 30 czerwca 2022 r. zgłosić w niej swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Źródła ogrzewania, które zostaną zainstalowane po 1 lipca 2021 r., muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od ich uruchomienia. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolskie...