Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o...

 • Artykuł

  Українцю/нко! тут знайдеш допомогу/проживання В Варшаві Punkty informacyjno-pomocowe w Warszawie Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54, +48 22 648 11 11 oraz +48 604 932 969, działa w godz. od 8:00 do 20:00 (po polsku, ukraińsku, rosyjsku, angielsku) Dworzec Zachodni (w budynku Dworca Kolejowego od strony Al. Jerozolimskich, na poziomie -1), całodobowo Dworzec Wschodni (w budynku Dworca Kolejowego od strony ul. Kijowskiej), całodobowo Warszawska infolinia dla obywateli Ukrainy 505 700...

 • Artykuł

  Potrzebni wolontariusze - psychologowie do wsparcia dla uchodźców z Ukrainy na Dworzec Wschodni! OPS Praga-Południe szuka wolontariuszy psychologów, którzy mogliby udzielić wsparcia na Punkcie Informacyjnym znajdującym się na Dworcu Wschodnim. Szukamy również osób, które mają w samochodach foteliki dziecięce i mogłyby w ramach wolontariatu przewieźć matki z dziećmi. Zgłoszenia sekretariat@ops-pragapoludnie.pl Telefon : 506 130 312 Wszyscy chętni będą musieli podpisać porozumienie...

 • Artykuł

  M.st. Warszawa w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie...

 • Artykuł

  W piatek 25 lutego odbyły się uroczystości 191 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską. 25 lutego 1831 roku oddziały polskie na przedpolach Warszawy powstrzymały rosyjski atak na stolicę. Całodniowa bitwa o olszynowy lasek na Grochowie, w której straty obu stron przekroczyły 15 tysięcy żołnierzy, zakończyła się odwrotem armii feldmarszałka Iwana Dybicza. Była to jedna z największych i najkrwawszych bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. Bitwa o Olszynkę Grochowską nie została...