Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  W niedzielę 4 września na Placu Piotra Szembeka odbył się koncert pieśni żołnierskich, wojennych i powstańczych. Na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasza Kucharskiego spotkali się kombatanci, mieszkańcy i artyści z grupy wokalnej Nota Bene by wspólnie zaśpiewać znane piosenki żołnierskie i powstańcze z lat okupacji, tak bliskie sercom warszawiaków. Koncert był formą utrwalenia pamięci o uczestnikach tamtych tragicznych wydarzeń i oddaniem im należnej czci....

 • Artykuł

  W dniu 23 sierpnia 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1375/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy ul. Zapałczanej 6 (dz. ew. nr 82/2 o pow. 387m2 z obrębu 3-04-15). Działka 82/2 ma dostęp do drogi publicznej ul. Zapałczanej (droga gminna) poprzez działkę ewidencyjną nr 82/1 o pow. 31m, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu. Nieruchomość objęta ustaleniami ...

 • Artykuł

  We wrześniu ruszył nabór wniosków o dotacje dla wybranych inwestycji ekologicznych w 2023 r. Warszawiacy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na usuwanie azbestu, likwidację zbiorników bezodpływowych i tzw. małą retencję.

 • Artykuł

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe poszukuje: 2 Podinspektorów ds. nieruchomości. Umowa o pracę na pełen etat. Termin składania aplikacji: 12.09.2022 r. Link do naborów: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/ Co oferujemy: Umowę o pracę, Stabilne zatrudnienie, Możliwość awansu i rozwoju zawodowego Świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku, Dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej,...

 • Artykuł

  Szkoła podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego będzie zmodernizowana i rozbudowana. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przyjął koncepcję generalnego remontu szkoły wraz z jej rozbudową – m.in. o w pełni wymiarową halę sportową. Zabezpieczono 31,5 mln złotych na realizację tego zadania. Istniejąca od 1960 roku szkoła wymaga generalnego remontu i modernizacji. Jednak z uwagi na dynamiczny rozwój jej najbliższej okolicy niezbędna jest także jej rozbudowa. Takie właśnie cele zakłada...