Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy apeluje do wszystkich mieszkańców, by dbać o porządek wokół altan śmietnikowych, nie porzucać odpadów, a w szczególnie resztek jedzenia, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

 • Artykuł

  Zachęcamy uczniów klas ósmych do zapoznania się z Informatorem o warszawskich szkołach ponadpodstawowych. Informator 2023/2024 Kalkulator punktów Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 • Projekt „Bezpieczna dzielnica” jest działaniem długofalowym, opartym na współpracy mieszkańców Warszawy z podmiotami mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa oraz zmierzającym do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic m.st. Warszawy. Celem projektu jest zainteresowanie mieszkańców sprawami bezpieczeństwa publicznego o charakterze lokalnym oraz identyfikacja problemów i wymiana informacji ze służbami i instytucjami w celu ich rozwiązania. Główne kierunki podejmowanych...

 • Sekretariat Wydział Oświaty i Wychowania tel.: 22 443 54 96 Przedszkola Wydział Oświaty i Wychowania tel.: 22 443 55 13, 22 443 51 39 Szkoły Podstawowe Wydział Oświaty i Wychowania tel.: 22 452 55 15, 22 443 51 56 Szkoły Ponadpodstawowe Wydział Oświaty i Wychowania tel.: 22 443 55 24, 22 443 55 33 Placówki Niepubliczne Wydział Oświaty i Wychowania tel.: 22 443 55 74 Dowóz Dzieci Wydział...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, piszę do Państwa ten list, chcąc poinformować o kompleksowej modernizacji i rozbudowie Szkoły nr 215, szkoły Waszych dzieci, którą zamierzamy rozpocząć po wakacjach. Inwestycja ta wyczekiwana była od lat i, jak wszyscy wiemy, jest konieczna dla zapewnienia bezpiecznego i nowocześniejszego miejsca nauki dla Państwa dzieci. Naszą decyzję poprzedziło wiele spotkań i uzgodnień poczynionych z panią Dyrektor oraz z Radą Rodziców. Pragnę podkreślić, że nie jest to zwykły remont,...