Wyniki wyszukiwania w serwisie ... - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawa uruchamia pilotażowy projekt „Podaj Dalej” oparty o ekonomię współdzielenia i nawiązujący do filozofii „zero waste”. W jego ramach w stolicy mają powstać Dzielnie – ogólnodostępne miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić używane rzeczy w dobrym stanie, z których nie chcą już korzystać lub których nie potrzebują, a także niewykorzystana żywność.

 • Artykuł

  W ramach realizacji Uchwały nr LVIII/1850/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2020 w dzielnicy realizowane są programy profilaktyki uzależnień mające za zadanie przeciwdziałać powstawaniu uzależnień wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych i rodzin. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przeznacza kwotę 250.000 zł na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w 2022...

 • Artykuł

  Dziś miałem przyjemność zapoznać się z efektami rewitalizacji kamienicy przy ul. Grochowskiej 297. Budynek ten uległ całkowitej metamorfozie, dzięki której powstało 16 lokali mieszkalnych, z których aż 8 dostosowanych jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Łączny koszt wszystkich robót wynosił ponad 6 mln złotych, wykonano m.in.: wzmocnienie konstrukcji budynku; podbicia fundamentów; wymianę stolarki drzwiowej i okiennej; montaż węzła cieplnego; wymianę stropów; wykonanie ścian...

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Artykuł

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 20 pozycje Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 3 pozycje Informacja o wszczętych postępowaniach – 2 pozycje