Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  15 listopada o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, które w latach 1945-1964 mieściło się w domu przy ulicy Obrońców 31.

 • Artykuł

  W dniu 09 listopada 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisał Zarządzenie nr 1668/2022 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Zapałczanej 6 (dz. ew. nr 82/2 o pow. 387m2 z obrębu 3-04-15). Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela gruntu, służebności gruntowej przejścia i przejazdu na gruncie, oznaczonym...

 • Artykuł

  Seniorzy na Pradze-Południe poprawiali swoją sprawność aktywnie uczestnicząc w zajęciach w ramach projektu Integracja i aktywizacja osób w wieku senioralnym w dzielnicy Praga-Południe pt. „Wyjdź z domu i bądźmy bardziej sprawni i silniejsi”.

 • Artykuł

  Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 5 pozcji Wydane decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego – 1 pozycja Informacje o wszczętych postępowaniach – 5 pozycji

 • Artykuł

  1 września w warszawskich szkołach rozpoczęły się lekcje. Ale pamiętamy także o dzieciach i młodzieży z Ukrainy, które chcą kontynuować zajęcia online w ukraińskim systemie edukacji. Specjalnie dla nich przygotowano na terenie całego miasta punkty nauki zdalnej, w których można spokojne się uczyć w obecności opiekuna. Punkty są wyposażone w komputery, drukarki i niezbędny sprzęt.