Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali nr 305 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:  Otwarcie sesji. Uroczyste zaprzysiężenie radnych. Przyjęcie porządku obrad. Powołanie komisji skrutacyjnej...

 • Artykuł

  15 stycznia odbył się w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021. Autorzy projektów do budżetu obywatelskiego konsultowali swoje pomysły z urzędnikami i mieszkańcami. Do dyspozycji mieszkańców byli pracownicy różnych wydziałów Urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Ze wsparcia urzędników skorzystali autorzy, którzy po raz pierwszy przystąpili do pisania...

 • Artykuł

  15 stycznia odbył się w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 maraton pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021. Autorzy projektów do budżetu obywatelskiego konsultowali swoje pomysły z urzędnikami i mieszkańcami. Do dyspozycji mieszkańców byli pracownicy różnych wydziałów Urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Ze wsparcia urzędników skorzystali autorzy, którzy po raz pierwszy przystąpili do pisania...

 • Artykuł

  Centrum obsługi podatnika Uprzejmie informujemy, że zostało powołane Centrum Obsługi Podatnika ( COP) realizujące zadania Prezydenta m. st. Warszawy jako organ podatkowy w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej i opłaty targowej. Wobec powyższego Mieszkańcy Dzielnicy w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych powinni kierować się do COPu.   Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161...

 • Artykuł

  Konsultacje społeczne - jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego? W imieniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. Planu miejscowego dla Parku Skaryszewskiego. Plan miejscowy wpłynie na rozwój Twojej okolicy. Określi też zasady ochrony terenów zieleni. Konsultacje trwają do 13 lutego 2020 r. Zapraszamy na spotkanie: w środę 22 stycznia 2020 r. w godz. 17.00 – 20.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów...