Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT DO PRACY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społeczny i Zdrowia na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy...

 • Artykuł

  Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe oraz Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych kierowanych do osób 55+ z terenu Dzielnicy Praga-Południe, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz gości z Ukrainy w ramach projektu pt. „Wyjdź z domu i bądźmy bardziej sprawni i silniejsi” - Integracja i aktywizacja osób w wieku senioralnym w Dzielnicy Praga-Południe. Zajęcia odbywają się od 12 września do początku listopada br. w...

 • Artykuł

  Poszukujemy 2 Podinspektorów ds. nieruchomości Umowa o pracę na pełen etat. Termin składania aplikacji: 12.09.2022 r. link do naborów: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/ Dodatkowe informacje Co oferujemy: 1. Umowę o pracę, 2. Stabilne zatrudnienie, 3. Możliwość awansu i rozwoju zawodowego 4. Świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku, Dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach...

 • Artykuł

  W niedzielę 4 września na Placu Piotra Szembeka odbył się koncert pieśni żołnierskich, wojennych i powstańczych. Na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasza Kucharskiego spotkali się kombatanci, mieszkańcy i artyści z grupy wokalnej Nota Bene by wspólnie zaśpiewać znane piosenki żołnierskie i powstańcze z lat okupacji, tak bliskie sercom warszawiaków. Koncert był formą utrwalenia pamięci o uczestnikach tamtych tragicznych wydarzeń i oddaniem im należnej czci....

 • Artykuł

  W dniu 23 sierpnia 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1375/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy ul. Zapałczanej 6 (dz. ew. nr 82/2 o pow. 387m2 z obrębu 3-04-15). Działka 82/2 ma dostęp do drogi publicznej ul. Zapałczanej (droga gminna) poprzez działkę ewidencyjną nr 82/1 o pow. 31m, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu. Nieruchomość objęta ustaleniami ...