Uchwała w sprawie podziału kompetencyjnego Zarządu Dzielnicy