null

Kim jesteśmy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną i budżetową m.st. Warszawy. Jak wskazuje nazwa Zakładu, działa on na obszarze Dzielnicy Praga-Południe.

Podstawą prawną funkcjonowania Zakładu jest Statut, który nadała Rada m.st. Warszawy:

Uchwały zmieniające Statut:

Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

  • p.o. Dyrektora – Dorota Żurkowska
  • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych – Marek Czarnecki
  • Główny Księgowy – Iwona Jędrysiak

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu funkcjonują cztery komórki terenowe tj. Administracje Nieruchomości (AN). Realizowane przez nie zadania to przede wszystkim bieżące administrowanie zasobem komunalnym oraz bezpośrednia obsługa mieszkańców i użytkowników lokali w określonym zakresie terytorialnym.


Kierownicy Administracji Nieruchomości:

  • AN nr 1 – Grażyna Łukasiuk

  • AN nr 5 – Paulina Radlak

  • AN nr 6 – Grażyna Kleindienst

  • AN nr 7 – Henryk Musiński