null

Kim jesteśmy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną i budżetową m.st. Warszawy. Jak wskazuje nazwa Zakładu, działa on na obszarze Dzielnicy Praga-Południe.

Podstawą prawną funkcjonowania Zakładu jest Statut, który nadała Rada m.st. Warszawy:

Uchwały zmieniające Statut:

Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.

  • Dyrektor – Janusz Gronkiewicz
  • Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych – Paulina Radlak
  • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych – Marek Czarnecki
  • Główny Księgowy – Agnieszka Radziak

Schemat organizacyjny Zakładu

Grafika przedstawia schemat organizacyjny ZGN Praga-Południe. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych, zastępca dyrektora ds. technicznych, główny księgowy, Dział Prawny, Dział Kadr i Płac, Dział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej, Dział Zamówień Publicznych, samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ, Administracje Nieruchomości. Zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjnych bezpośrednio podlegają: Dział Zasobów, Dział Utrzymania Terenów Zewnętrznych i Zieleni, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Zespół Wspólnot Mieszkaniowych. Zastępcy dyrektora ds. technicznych bezpośrednio podlegają: Dział Techniczny, Dział Informatyki, samodzielne stanowisko ds. PPOŻ w zasobach Zakładu. Głównemu księgowemu bezpośrednio podlegają: Dział Ekonomiczny, Dział Księgowo-Finansowy, Zespół Windykacji.
 

 

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu funkcjonują cztery komórki terenowe tj. Administracje Nieruchomości (AN). Realizowane przez nie zadania to przede wszystkim bieżące administrowanie zasobem komunalnym oraz bezpośrednia obsługa mieszkańców i użytkowników lokali w określonym zakresie terytorialnym.


Kierownicy Administracji Nieruchomości:

  • AN nr 1 – Grażyna Łukasiuk

  • AN nr 5 – Leszek Kornatowski

  • AN nr 6 – Grażyna Kleindienst

  • AN nr 7 – Henryk Musiński