null

Lokale - wzory dokumentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konkurs ofert na lokale użytkowe


Konkurs ofert na lokale użytkowe – pracownie twórcze 


Lokale poza konkursem 


Zasady najmu

Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych  na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr XXIII/663/2019 z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych z późniejszymi zmianami.


Dokumenty do wynajmu garażu/stanowiska postojowego