null

Wprowadzamy Strefy Mieszkańca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy 15 listopada 2023 r. zdecydował o utworzeniu Stref Mieszkańca w Dzielnicy Praga-Południe. Dzięki temu mieszkańcy zyskają więcej przestrzeni dla siebie oraz większą swobodę z korzystania z własnych podwórek.

Czym są Strefy Mieszkańca i dlaczego zostały wprowadzone?

To określone podwórka (tereny m.st. Warszawy), którymi zarządza ZGN Praga-Południe.

Na początek wprowadzamy Strefy Mieszkańca na podwórkach przy ul. Brazylijskiej.

Podobne strefy z powodzeniem funkcjonują od kilku lat w innych dzielnicach Warszawy, np. na Woli.

Mapa terenów objętych Strefą Mieszkańca będzie dostępna na stronie Internetowej ZGN Praga-Południe w zakładce „Strefy Mieszkańca”.

W tej zakładce będą też wszystkie niezbędne informacje o Strefach.
 

Co dają Strefy Mieszkańca?

Przede wszystkim ułatwią parkowanie mieszkańcom i przedsiębiorcom z danej Strefy.

Wjazd i postój pojazdu w Strefie, czyli na podwórku, będzie zastrzeżony dla mieszkańców i przedsiębiorców z okolicznych budynków. Inne osoby, np. te, które przyjeżdżają z innych dzielnic, aby przesiąść się do autobusu, nie będą mogły zajmować miejsc postojowych i przestrzeni podwórek mieszkańców. Będzie to szczególnie istotne po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Południe.

Podstawą do parkowania na podwórku będą darmowe identyfikatory wydawane przez ZGN Praga-Południe.
 

Kiedy faktycznie Strefy zaczną funkcjonować?

Faktyczne utworzenie Stref nastąpi po wejściu w życie organizacji ruchu w tym rejonie i ustawieniu odpowiednich znaków.

ZGN Praga-Południe, przed faktycznym wprowadzeniem Stefy przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem poinformuje mieszkańców i przedsiębiorców z budynków przypisanych do Strefy. Informacje będą m.in. wywieszane w budynkach m.st. Warszawy oraz przesyłane do zarządców budynków wspólnotowych. Ponadto ZGN Praga-Południe informacje będzie zamieszczał też na stronie Internetowej ZGN Praga-Południe i profilu na Facebook.
 

Dla kogo będą identyfikatory?

Dla właścicieli nieruchomości przypisanych do danej Strefy Mieszkańca.

Dla najemców i dzierżawców nieruchomości.

Dla administratorów (zarządców) nieruchomości.

Dla konserwatorów nieruchomości – firm świadczących usługi konserwacyjno-remontowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Dla podmiotów prowadzących prace remontowo-budowlane w budynkach i lokalach przypisanych do danej Strefy Mieszkańca.

Dla podmiotów (osób, firm) korzystających z nieruchomości, do których dojazd możliwy jest wyłącznie przez Strefę Mieszkańca.
 

Gdzie złożyć wniosek o identyfikator?

Wnioski będzie można składać w ZGN Praga-Południe.

ZGN Praga-Południe zapewni wiele możliwości złożenia wniosku, m.in.

  • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie ZGN Praga-Południe;

  • poprzez przesłanie wersji elektronicznej lub skanu wniosku na adres poczty elektronicznej obsługiwanej przez ZGN Praga-Południe;

  • w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w ZGN Praga-Południe.
     

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby dostać identyfikator?

Aby pracownik ZGN Praga-Południe wydał identyfikator, przy odbiorze trzeba będzie okazać do wglądu:

  • dokument tożsamości;

  • dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z pojazdu (np. umowę na korzystanie z samochodu służbowego);

  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, potwierdzenie zameldowania, umowę najmu lub dzierżawy).
     

Ile można dostać identyfikatorów?

Mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadający lokal w Strefie dostaną wyłącznie jeden egzemplarz identyfikatora na lokal.

Oznacza to np. że jeden identyfikator przysługuje dla wszystkich członków rodziny mieszkających w jednym mieszkaniu.

Jednak na identyfikatorze można wpisać nawet 5 numerów rejestracyjnych. Identyfikator więc będzie można przekładać z jednego samochodu do innego – tego, którym potrzebujemy podjechać najbliżej drzwi budynku.
 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Strefach Mieszkańca?

Na razie jedynie to, że identyfikatory będą wydawane dla danej Strefy. Przykładowo, mieszkaniec posiadający identyfikator dla podwórek przy ul. Brazylijskiej nie będzie mógł parkować na podwórkach w okolicy ul. Francuskiej.

Zarząd Dzielnicy planuje wprowadzić kolejne Strefy Mieszkańca, tak aby obejmowały przynajmniej obszar planowanej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Południe.

Zarząd Dzielnicy nie wyklucza również możliwości tworzenia Stref Mieszkańca na wniosek mieszkańców czy wspólnot mieszkaniowych.

Więcej informacji już niedługo pojawi się na stronie ZGN Praga-Południe w nowej zakładce „Strefa Mieszkańca”.