Statystyka wyborcza w poszczególnych obwodach głosowania

Wybory do Rad Osiedli 2022

Uchwała nr 209/XLIII/2022 Rady Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy z 14 czerwca 2022 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

 


Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, które odbyły się w dniu 5 czerwca 2022 roku.

 

OBWIESZCZENIE
Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę nr 193/XL/2022 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W dniu 5 czerwca 2022 roku w godzinach 9.00-20.00 odbędą się wybory do Rad Osiedli na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Zachęcamy do zapoznania się z opisem granic i numeracją poszczególnych obwodów wyborczych. 

Ponadto informujemy, że w dn. 23-25 maja 2022 r. w pok. 32 w godzinach pracy Urzędu udostępniony jest przez Delegaturę Biura Administracji i Spraw Obywatelskich spis wyborców w wyborach do rad jednostek niższego rzędu.

Osiedlowe komisje wyborcze zarejestrowały nastepujących kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli:

  1.  Osiedla Gocław,
  2.  Osiedla Grochów-Centrum,
  3. Osiedla Grochów-Kinowa,
  4. Osiedla Grochów-Południowy,
  5. Osiedla Grochów-Północny,
  6. Osiedla Kamionek,
  7. Osiedla Przyczółek Grochowski,
  8. Osiedla Saska Kępa.

 

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

CZYNNOŚĆ

TERMIN

Zgłaszanie kandydatów na członków osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych

Od 11 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Powołanie osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych

Do 6 maja 2022 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków rady jednostek

Od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów

Do 20 maja 2022 r.

Sporządzenie spisu wyborców

Do 16 maja 2022 r.

Udostępnienie spisu wyborców

Od 23 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.

Przekazanie spisu wyborców przewodniczącym osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych

4 czerwca 2022 r.

Przeprowadzenie głosowania

5 czerwca 2022 r. w godz. 09:00-20:00

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274, pokój 314, nr tel.  /22/ 44 35 340, pragapld.um.warszawa.pl

 Przewodnicząca

Dzielnicowej Komisji Wyborczej                                                                                              

/-/ Katarzyna Niwińska

Załączniki: