Wydział Administracyjno - Gospodarczy

ulica Grochowska 274, pokój 117
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 220

e-mail: pragapoludnie.wag@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  Stanisław Steciuk

telefon: 22 44 35 183

e-mail: ssteciuk@um.warszawa.pl