Wydział Architektury i Budownictwa

ulica Grochowska 274, pokój 136
03-841 Warszawa

telefon:  22 44 35 235, 22 44 35 201

e-mail: pragapoludnie.wab@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa –  Jacek Grabowski

telefon: 22 44 35 227

e-mail: j.grabowski@um.warszawa.pl


Kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej – Anna Skrzypczak

telefon: 22 44 35 202

e-mail: askrzypczak@um.warszawa.pl 


Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej – Izabela Nowotka

telefon: 22 44 35 234

e-mail: inowotka@um.warszawa.pl