Wydział Budżetowo-Księgowy

ulica Grochowska 274, pokój 238
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 283

e-mail: pragapoludnie.wbk@um.warszawa.pl


Głowna Księgowa – Danuta Gorczyńska

telefon: 22 4435283,

e-mail: dgorczynska@um.warszawa.pl


Zastępca Głównej Księgowej – Katarzyna Pałasz

telefon: 22 4435285, 

e-mail: kpalasz@um.warszawa.pl