Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

ulica Podskarbińska 6, pokoje 118-123 (I piętro)
03-833 Warszawa

telefon: 22 44 35 363

e-mail: pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl


Bezpośrednia obsługa interesantów (składanie wniosków i podań w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział)

ulica Grochowska 274 stanowisko 21 (parter)
03-841 Warszawa

Adres do korespondencji:

Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Marzena Walarowska – pokój 121

telefon: 22 44 35 363

e-mail: mwalarowska@um.warszawa.pl


Zezwolenia alkoholowe – pokój 123

telefon: 22 44 35 361, 22 44 35 362, 22 44 35 391


Ewidencja działalności gospodarczej oraz ewidencja pól biwakowych i innych obiektów hotelarskich – pokoje 118, 119, 120

telefony: 22 44 35 365, 22 44 35 364, 22 44 35 390, 22 44 35 393


Wydawanie identyfikatorów dla stoisk handlowych znajdujących się w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Praga-Południe – pokój 120

telefon: 22 44 35 365