Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

ulica Grochowska 274, pokój 221
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 274

e-mail: pragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Małgorzata Kunkel

telefon: 22 44 35 273

e-mail: mkunkel@um.warszawa.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału – Michał Lizurek  

telefon: 22 44 35 374

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik – Beata Olszewska

telefon: 22 44 35 575

Referat Sprzedaży Nieruchomości

Kierownik – Dorota Gestern

telefon: 22 44 35 337 

Referat Najmu Lokali Użytkowych

p.o. Kierownika – Sylwia Kręgielewska

telefon: 22 44 35 267

Referat Opłat 

p.o. Kierownika – Katarzyna Zborowska

telefon: 22 44 35 312

W sprawach przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności prosimy o kontakt pod numerami:

  • 22 443 52 71

oraz emailpragapoludnie.wgn@um.warszawa.pl

Od 2020r. wszelkie sprawy związane z podatkiem od nieruchomości załatwiane są w Centrum Obsługi Podatnika na ulicy Obozowej 57 telefon: (22) 44 30 900, 901.