Wydział Informatyki

ulica Grochowska 274, pokój 206
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 250

e-mail: pragapoludnie.win@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Informatyki Tomasz Marciniak

telefon: 22 44 35 457

e-mail: tmarciniak@um.warszawa.pl