Wydział Infrastruktury

ulica Grochowska 274, pokój 330
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 356

e-mail: pragapoludnie.wir@um.warszawa.pl


P.O. Naczelnika Wydziału Infrastruktury – Agnieszka Stryjewska

tel. 22 44 35 355

e-mail: astryjewska@um.warszawa.pl


Referat Infrastruktury i Remontów – Lucjan Kuśmierski

telefon: 22 44 35 352


Referat Inwestycji – p.o. Kierownika Jacek Bielecki

telefon: 22 44 35 357

e-mail: jbielecki@um.warszawa.pl