Wydział Kadr

ulica Grochowska 274, pokój 114
03-841 Warszawa
tel. 22 44 35 182
e-mail: pragapoludnie.wkd@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału Kadr - Joanna Żelazo
tel. 22 44 35 218
e-mail: jzelazo@um.warszawa.pl