Wydział Obsługi Mieszkańców

ulica Grochowska 274, pokój 50
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 157

e-mail: pragapoludnie.wom@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców Ewa Starzyńska

telefon: 22 44 35 159

e-mail: estarzynska@um.warszawa.pl


Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej – Monika Suchecka-Ślubowska

telefon: 22 44 35 160

e-mail: msuchecka@um.warszawa.pl


Kierownik Referatu Kancelaryjnego – Halina Sobkowicz

telefon: 22 44 35 161

e-mail: hsobkowicz@um.warszawa.pl