Wydział Obsługi Mieszkańców

ulica Grochowska 274, pokój 50
03-841 Warszawa
telefon: 22 44 35 157
e-mail: pragapoludnie.wom@um.warszawa.pl

p.o. Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców – Monika Suchecka-Ślubowska

telefon: 22 44 35 159
e-mail: msuchecka@um.warszawa.pl

p.o. Kierownika Referatu Obsługi Bezpośredniej – Marek Góral

telefon: 22 44 35 160
e-mail: mgoral@um.warszawa.pl

p.o. Kierownika Referatu Kancelaryjnego – Anna Chyła

telefon: 22 44 35 161
e-mail: achyla@um.warszawa.pl