Wydział Ochrony Środowiska

ulica Podskarbińska 6, pokój 212 (II piętro)
03-833 Warszawa

telefon: 22 44 35 500

e-mail: pragapoludnie.wos@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Małgorzata Czerniakowska

telefon: 22 44 35 527

e-mail: mczerniakowska@um.warszawa.pl


Adres do korespondencji:
Urząd m. st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa