Wydział Organizacyjny

ulica Grochowska 274, pokój 111
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 106

e-mail: pragapoludnie.wod@um.warszawa.pl 


Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Katarzyna Niwińska

telefon: 22 44 35 106

e-mail: kniwinska@um.warszawa.pl


Referat Organizacyjny Urzędu Dzielnicy, Komunikacji Społecznej i Projektów 
– Kierownik Ewa Sęk

telefon: 22 44 35 243, 

e-mail: esek@um.warszawa.pl


Referat Obsługi Rady Dzielnicy – p.o. Kierownika Referatu Obsługi Rady Łukasz Polinceusz

telefon: 22 44 35 342

e-mail: lpolinceusz@um.warszawa.pl