Wydział Oświaty i Wychowania

ulica Podskarbińska 6, pokój 205 (II piętro), 
03-833 Warszawa

telefon: 22 44 35 496

e-mail: pragapoludnie.wow@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Marzenna Adamiak

telefon: 22 44 35 496

e-mail: madamiak@um.warszawa.pl