Wydział Prawny

ulica Grochowska 274, pokój 337
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 225

e-mail: pragapoludnie.wpr@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Prawnego – Łukasz Kudelski

telefon: 22 44 35 193

e-mail: lkudelski@um.warszawa.pl