Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy

e-mail: pragapoludnie.wps@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami – Ewelina Lanc 

telefon: 22 44 35 127

e-mail: elanc@um.warszawa.pl 


p.o. Kierownika Referatu Sportu – Renata Paprzycka 

telefon: 22 44 35 483

e-mail: rpaprzycka@um.warszawa.pl