Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy

e-mail: pragapoludnie.wps@um.warszawa.pl

Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami – Ewelina Lanc 
telefon: 22 44 35 127
e-mail: elanc@um.warszawa.pl 

Kierownik Referatu Sportu – Renata Paprzycka 
telefon: 22 44 35 483
e-mail: rpaprzycka@um.warszawa.pl

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy Dzielnicy – Andrzej Opala
telefon: 22 44 35 469
telefon kom.: 786 857 335
e-mail: aopala@um.warszawa.pl

Zastępca rzecznika – Michał Szweycer
telefon: 22 44 35 196
e-mail: mszweycer@um.warszawa.pl