Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ulica Grochowska 274, ulica Podskarbińska 6
03-841 Warszawa

telefon: 22 44 35 256

e-mail: pragapoludnie.wsz@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska
ulica Podskarbińska 6, pokój 114

telefon: 22 44 35 287

e-mail: ijaskiewicz@um.warszawa.pl


Referat I Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego -kierownik Tomasz Krupa
telefon: 22 44 35 124;

Referat II Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – kierownik Karolina Olczak telefon: 22 44 35 233;

Referat III Obsługi Kancelaryjnej, Finansowej i Dłużników Alimentacyjnych – kierownik Agnieszka Połeć telefon: 22 44 35 146


Numery telefonów do Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe.

Obecnie obowiązujące telefony to 22 44 35 517 oraz 22 44 35 555 tonowo wybrać 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00.


Dodatkowo informujemy, że w związku z obowiązującymi przepisami RODO  pracownicy referatu nie mogą udzielać Państwu przez telefon szczegółowych informacji dotyczących konkretnych postępowań. Pracownicy mogą udzielać jedynie informacje ogólne, które również dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce Sprawy Społeczne i Zdrowie

oraz na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-zasilku-rodzinnego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-urodzenia-dziecka

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-wychowywania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka

https://warszawa19115.pl/-/dodatek-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-poza-miejscem-zamieszkania

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-zasilku-pielegnacyjnego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-swiadczenia-pielegnacyjnego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-specjalnego-zasilku-opiekunczego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-prawa-do-zasilku-dla-opiekuna

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-prawa-do-swiadczenia-rodzicielskiego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-500-

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-jednorazowego-swiadczenia-za-zyciem-

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego

https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-swiadczenia-dobry-start-300-